Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen

Gjennom Innovasjon Norges satsing «kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø» skal prosjektet mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva.

Mål: Mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge

Les mobiliseringsrapport

 

2017-11-14T11:04:30+00:00