Arctic Cluster Team

Det var kul på veggene da industrien møttes for å mobiliserer til ny klyngesatsing i nord!
Dette skal bli et fantastisk nytt kapittel i vår nye industrihistorie uttalte Kathrine Næss, verksjef ved Alcoa Mosjøen.

Entusiasmen var til å ta og føle på da industriledere fra Salten, Glomfjord, Rana og Vefsn møttes hos Kunnskapsparken Helgeland i går. Industrilederne var enig om at samarbeid er veien å gå hvis man skal ha en industri i verdensklasse. 21 ledere møttes midt i ferieaviklingen for å planlegge videre samarbeid, og i slutten av august mobiliseres det til ny storsamling. 1. september vil klyngen levere søknad om opptak i ARENA-programmet. Klyngen omfatter alle prosessbedrifter fra Thamshamn i Trøndelag til Finnfjord i Troms, og med seg har de teknologi- og logistikkleverandører, kompetansemiljø, finansiører, miljø- og infrastrukturselskap, til sammen 40 aktører. Klyngesamarbeidet har fått navnet Arctic Cluster Team – ACT – og med det vil bedriftene vise at de går til handling for å utvikle en enda mer bærekraftig industri. Prosessbedriftene er i verdensklasse på miljøteknologi og gjør kontinuerlig investeringer for å redusere miljøpåvirkningen av sin virksomhet. Nå vil de samarbeide for å utvikle nye løsninger som kan bidra til å oppfylle Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Nordland er det eneste fylket med egen industristrategi, og VG har på bakgrunn av verdiskaping og uutnyttede ressurser omtalt regionen som «Gullfylket». Nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune, Hanne Østerdal deltok på møtet, og sa at nå har vi bygget stein på stein, vi er en komplett og forberedt region. Med Kunnskapsparken Helgeland og Senter for industriell forretningsutvikling, og etableringen av SINTEF Helgeland skal vi ta en sentral rolle i omstilling av Norges industri.

Aktørene i ACT søker i år om opptak som ARENA-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Dette er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

2017-07-10T15:07:33+00:00