Ta fagbrev på Campus Helgeland

Vis at du kan!

Folkeuniversitetet tilbyr undervisning for deg som har praktisk arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev. Fra høsten 2017 er det mulig å få undervisning i følgende fagretninger på Campus Helgeland:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Byggdrifter
  • Salgsmedarbeider

I tillegg tilbyr Folkeuniversitetet et generelt skrivetreningskurs. Dette passer for deg som har lang, allsidig praksis og som ønsker å forberede deg spesielt på å forstå og svare på oppgavene du får på teorieksamen når du tar fagbrev.

Alle fagarbeiderkursene på Campus Helgeland er nettbaserte. Det vil si at undervisningen sendes i realtid via overføring på nett til klasserommet på Campus. På Campus Helgeland blir du likevel del av et fysisk klassemiljø, i fellesskap med andre praksiskandidater som har lik faglig bakgrunn som deg. Undervisningen er samlingsbasert med mulighet for å benytte rom og fasiliteter på Campus til oppgaveløsning og egenstudie.

Folkeuniversitetet tilbyr også nettbasert undervisning i andre fag enn dem som tilbys på Campus Helgeland. Se nettsidene til Folkeuniversitetet for oversikt over hele deres kurs- og undervisningstilbud.

Ta gjerne kontakt med Kunnskapsparken Helgeland eller Folkeuniversitetet hvis du har spørsmål:

Kurstilbud for fagbrev på Campus Helgeland:

Helsefagarbeider
160 timer undervisning i perioden 04.09.2017-04.06.2018, kl. 08:30-15:30. Pris: 22 900 kr + eksamensavgift og bøker. 

Barne- og ungdomsarbeider
104 timer undervisning i perioden 25.09.2017-28.05.2018, kl. 17:00-21:00. Pris: 23 500 kr. 

Barne- og ungdomsarbeider (intensiv)
60 timer undervisning i perioden 31.08.2017-30.11.2017, kl. 17:00-21:00. Pris: 14 000 kr. 

Byggdrifter
104 timer undervisning i perioden 20.09.2017-30.05.2018, kl. 17:00-21:00. Pris: 23 500 kr.

Salgsmedarbeider
104 timer undervisning i perioden 25.09.2017-31.05.2018, kl. 17:00-21:00. Pris: 23 500 kr.

Salgsmedarbeider (intensiv)
60 timer undervisning i perioden 29.08.2017-28.11.2017, kl. 17:00-21:00. Pris: 14 000 kr

Skrivetrening
30 timer undervisning i perioden 16.10.2017-30.05.2018, torsdager kl. 17:00-21:00. Pris: 7 500 kr

2017-08-09T12:56:20+00:00