Nullavfallsseminar

Hvordan skape mest mulig verdi, av minst mulig ressurser, med lavest mulig fotavtrykk? Dette var et sentralt tema da industribedrifter fra hele landet var samlet i Mo i Rana i dag.

Industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) har ambisjon om null utslipp, null avfall og økt digitalisering. For å få til mer radikale miljøinnovasjoner og et digitalt skifte må bedriftene innhente og utvikle ny kunnskap, og samarbeide med andre. Klyngen inviterte i dag til seminar der industrien kunne dele erfaringer og få faglig påfyll. – Vi har fått mange gode innspill, og trenger slike møteplasser for å få opp de gode prosjektene sa Simen Valåmo, Alcoa Mosjøen.

Miljødirektoratet, SINTEF Helgeland og Norges Geotekniske Institutt og Eyde-klyngen bidro sammen med industribedriftene med gode innlegg. -Dette er gull verdt, vi har mange felles interesseområder. Erfaringer fra Eyde-klyngen er at mange bedrifter jobber godt med å utnytte egne restmaterialer, men sitter igjen med det som virkelig er vanskelig. Da er samarbeidsprosjekter nødvendig hvor en både deler teknologi og mikser de ulike restmaterialene. Vi må lære av andre smarte prosjekter – for eksempel i EU mente Gro Eide, Elkem Technology

-Det har vært nyttig for meg å høre hva som skjer i industrien, sa Beate Langset fra Miljødirektoratet som synes det er positivt at industrien ikke bare ser det som er vanskelig, men at bedriftene ser muligheter. -Rammeverket settes i stor grad av EU, men vi ønsker å være med å påvirke i riktig retning.

-Jeg er imponert over å se en så framoverlent industri. Her er det mange muligheter for samarbeid, jeg gleder meg! sa en engasjert Gudny Okkenhaug fra NGI.

Prosjektledelsen ser fram til videre samarbeid mot felles mål i Arctic Cluster Team.

2017-11-01T10:54:10+00:00