Helgeland 2030 – Fire fremtidsbilder

Gjennom to seminarer på våren og høsten 2017 ble det benyttet teknikker, metoder og verktøy for å utvikle mulige antakelser om fremtiden. Tilsammen 100 personer deltok i scenareiearbeidet som ble ble ledet av professor Anatoli Bourmistrov ved Nord universitet, og presentert på en Fremtidskonferanse 28. februar i år.

Her finner du hele rapporten: Foresight Helgeland 2030 dig

På Fremtidskonferansen diskuterte vi fem sentrale spørsmål:

  1. Campus Helgeland – Nasjonalt forbilde på samarbeid 2030
  2. Nye arbeidsplasser og innovasjon i offentlig sektor
  3. Fra eksport til import av unge
  4. Full fart i reiselivet
  5. Grønn industri i verdensklasse

Her er en oppsummering av gruppearbeidet: Oppsummering parallellsesjoner Helgeland 2030

Vi håper at bedrifter og organisasjoner vil finne inspirasjon i dette arbeidet til eget strategiarbeid. Takk for alle innspill og lykke til!

2018-04-10T14:42:36+00:00