Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

12. april kommer Norges ledende miljøer innen digitalisering, avansert produksjon og fremtidens materialer til Mo i Rana. 

SIVA og Innovasjon Norge inviterer bedrifter – møt opp og få tilgang på verdensledende kompetanse og teknologi.

Det globale kappløpet om å tilpasse seg til vår tids endringer pågår for fullt, og utfordrer næringslivets omstillingsevne. Evnen til å raskt ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftens konkurransekraft.

De nasjonale satsingene “Omstillingsmotoren” og “Norsk Katapult” skal bidra til at din bedrift stiller sterkt i Innovasjonsracet. To omstillingsmotorer og to kapapult-sentre åpner våren 2018 og skal tilby kompetanse og testfasiliteter for å styrke innovasjonskraften i næringslivet.

Bli med på møtet!

SIVA og Innovasjon Norge ønsker å høre dine synspunkter, slik at tilbudet kan finjusteres før det lanseres for resten av norsk næringsliv.

Med sterkere innovasjonskraft styrkes markedsposisjonen — og din bedrift kan være blant de første som drar nytte av det!