Laster Hendelser

I februar ble det konstituert et felles fagforum med fokus på miljø, Miljøforum Nord. Forumet inngår som faggruppe i Arctic Cluster Team—ACT. Miljøforum Nord skal arrangere aktiviteter i form av konferanser eller seminar, work-shops, kurs eller øvelser, og kan også initiere konkrete utviklingsprosjekter.

Partnere i Miljøforum Nord og industriklyngen Arctic Cluster Team inviteres til nullavfallsseminar på Scandic Meyergården den 31. oktober 2017.

Sammen med arbeidsgruppen for miljøforumet har vi lagd et spennende program for dagen:

  • Du kan bli kjent med hvordan andre bedrifter i klyngen jobber for å nå målet om
  • Du får høre resultater og status i Waste to value-prosjektet fra NCE Eyde
  • Miljødirektoratet gir oss økt kunnskap om eksport av avfall
  • NGI forteller om GEOreCIRK-prosjektet
  • Du kan samarbeide med andre på tre temaer: materialbørs, katapult/pilotsenter eller krav i lover og forskrifter

SINTEF Helgeland vil bidra med en faglig introduksjon til seminaret, og vil sammen med prosjektledelsen bidra til gode prosesser og målrettet arbeid i workshop’ene.

Se vedlegg for detaljert program med påmeldingsinformasjon.

Pris: 575,- pr. deltaker

Bindende påmelding innen 23. oktober.

Se detaljert program her.