Arena for industriell nyskaping

Prosjekt for økt innovasjon, vekst og flere nyetableringer i prosess- og leverandørindustrien på Helgeland.

“Arena for industriell nyskaping” er et nasjonalt SIVA-program hvor fem inkubatorer har fått i oppdrag å etablere tettere samarbeid med industriaktørene i sine regioner.  Målet i det nasjonale programmet er å skape større vekst i etablert industri og samtidig bidra til utvikling av nye industribedrifter. Det skal utvikles arenaer hvor inkubatorer og industri jobber tett sammen, utvikler metoder og verktøy og deler erfaring.

Arena for industriell nyskaping på Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland er én av de fem inkubatorene som har mottatt tildeling for å jobbe med industriell nyskaping. Tildelingen utgjør 2 millioner kroner fordelt over en prosjektperiode på to år (fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018).

Hovedmål og fokusområder

Vårt hovedmål er å bidra til økt innovasjon, vekst og nyetableringer i prosessindustrien og leverandørindustrien på Helgeland. Vi har valgt å fokusere spesielt på to hovedområder:

  • Fremtidens produksjon – Automatisering, digitalisering og robotisering

  • Sirkulær økonomi – Energieffektivisering, avfallshåndtering og gjenvinning

Delmål

  • Økt bærekraft i prosessindustrien ved teknologiutvikling

  • Økt nyskaping og vekst i leverandørindustrien

  • Økt andel nyetableringer og spin-offs fra eksisterende bedrifter

  • Etablere gode arenaer for samarbeid mellom industribedrifter, ulike bransjer, kompetansemiljøer og virkemiddelapparat

  • Styrket organisatorisk og fysisk infrastruktur for innovasjon og kommersialisering, herunder økt industriell kompetanse i Kunnskapsparken Helgeland og pilotanlegg

Har du aktiviteter i din bedrift som relaterer til sirkulær økonomi, eller er egnet for robotisering?

– Ta kontakt med prosjektleder Torbjørn Jørgensen for uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.

KONTAKTPERSONER

Torbjørn Jørgensen
Prosjektleder

Bjørn Audun Risøy

Hans Petter Nyvik

PROSJEKTLEDELSE

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Torbjørn Jørgensen som prosjektleder. I tillegg involveres de øvrige medarbeiderne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

SAMARBEIDSPARTNERE