fbpx
Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen2017-11-30T12:59:21+01:00

Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen

Gjennom Innovasjon Norges satsing «kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø» skal prosjektet mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva.

Mål: Mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge.

Gjennom prosjektet har vi involvert en rekke aktører i næringen og kompetansemiljøene rundt om i landet.
Å mobilisere næringen og legge til rette for kompetansetiltak er krevende og vil kreve en rekke tiltak på ulike nivåer i næringen og blandt utdanningsinstitusjonene.
Under er noen av de aktuelle tiltakene som er diskutert i rapporten.

Møteplasser
 • Møteplasser eller ekskursjoner i distriktene, besøke lokale arbeidsplasser i berg/mineralnæringen
 • Finansiering og videreføring av arbeidet Mineralklynge Norge har startet
 • Styrke posisjonen til Bergringen for å få en tettere kobling til NTNU
 • Styrke GeoNor-konferansen og sikre bredere forankring blant næringen og kompetansemiljøen

Samfunnsaksept

 • Styrket samarbeid mellom næringen og FoU-miljø på næringens største utfordringer for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden
 • Synliggjøre næringens viktighet for dagens og fremtidens teknologi og arbeidsplasser
 • Videreformidle de gode historiene og forbedringene som er gjennomført
 • Rekruttere ny (høy) kompetanse
Samarbeid mellom næringen og utdanningssystemet
 • Flere partnerskapsavtaler
 • Tilrettelegge for studentoppgaver
 • Hospitering i bedrift/bedriftsbesøk
 • Tettere samarbeid mellom næringen og utdanningssystemet i utformingen av studieplaner
 • Etablere flere visningsrom

Rekruttering

 • Næringen må kobles tidligere inn i utdanningsløpene før studentene gjør sine linjevalg
 • Sterkere tilstedeværelse ved utdanningsinstitusjonene gjennom karrieredager, bedriftspresentasjoner og studentoppgaver
 • Styrke allerede etablerte møteplasser ved utdanningsinstitusjonene
 • Tilby sommerjobber tidlig i utdanningsløpene – høyere utdanning
 • Styrket satsing på traineeprogrammer
Etter- og videreutdanning
 • Kartlegge behov for kompetanse i fremtiden som følge av ny teknologi
 • Flere nett- og desentraliserte tilbud som kan kombineres med jobb

Forskning og utvikling

 • Styrket samarbeid mellom næringen og FoU-miljø på næringens største utfordringer for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden