Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet. MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

  • Kompetansemegling – en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller relevant virkemiddel for spesifikke prosjekter.

  • Forprosjektmidler til bedrift – finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av FoU. Maksimalt støttebeløp er 200.000 kroner.
    Mer informasjon om forprosjekter finner du her.

  • Nettverksmøter for bedrifter – samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing.

  • Personmobilitet – gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra – og selv bidra i – nye miljøer.

Hva kan vi bistå din bedrift med?

Veiledning, informasjon og rådgivning til bedrifter om:

  • Muligheter for utvikling av nye/forbedrede produkter, prosesser og tjenester

  • Aktuelle virkemidler/støtteordninger

  • Kobling med relevant FoU-miljø

  • Søknadersskriving og oppfølging


Vi tilrettelegger møteplasser og workshops, og hjelper deg med å etablere relasjoner til forskningsmiljø.

Ønsker du å vite mer?

– Ta kontakt med prosjektleder Krister eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

KONTAKTPERSONER

Ta kontakt med Krister eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

Krister Salamonsen

Prosjektleder

Monica Paulsen

Torbjørn Jørgensen

Thomas Borgen

Connie Sperstad

PROSJEKTLEDELSE

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Krister Salamonsen som prosjektleder. I tillegg involveres de andre kompetansemeglerne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

FINANSIERT AV OG GJENNOMFØRT I SAMARBEID MED: