Loading...
Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland 2018-11-27T09:49:30+00:00

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet. MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

Hva kan vi bistå din bedrift med?

Veiledning, informasjon og rådgivning til bedrifter om:

  • Muligheter for utvikling av nye/forbedrede produkter, prosesser og tjenester

  • Aktuelle virkemidler/støtteordninger

  • Kobling med relevant FoU-miljø

  • Søknadsskriving og oppfølging

Tilrettelegging av møteplasser og fasilitering av prosesser mellom bedrifter, FoU og studenter

  • Workshops

  • Kodeknekkersamlinger

  • Hackaton

  • Fagseminar

Ønsker du å vite mer?

– Ta kontakt med prosjektleder Monica eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

KONTAKTPERSONER

Ta kontakt med Monica eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

Monica Paulsen
Prosjektleder

Andreas Inselseth

Lars Bruland Høyen

Krister Salamonsen

Torbjørn Jørgensen

PROSJEKTLEDELSE

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Monica Paulsen som prosjektleder. I tillegg involveres de andre kompetansemeglerne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

SAMARBEIDSPARTNERE