INNLEDNING:

Opplevelsesbasert Reiseliv Helgeland er et 3-årig prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank som skal styrke bedriftene og bidra til vekst innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland.

Opplevelsesbasert reiseliv inkluderer bedrifter innen transport, servering, overnatting, aktiviteter og formidling. I et fremtidsrettet reiseliv må leveransene fra disse næringen tilrettelegges i produktpakker som er skreddersydd for kundene.

I dette prosjektet skal vi avdekke kompetansebehov, tilrettelegge kompetansetiltak og mobilisere til FoU-aktivitet som styrker bedriftene. Dette skal forankres og koordineres med øvrig innovasjons- og utviklingsmiljø på Helgeland.

Hovedformålet er å styrke aktørene og bidra til vekst innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland ved å sikre samarbeid på tvers av bransjer og aktører.

Viktige samarbeidspartnere er Helgeland Reiseliv, Kystriksveien Reiseliv, Innovative Opplevelser, FoU-miljø, bedrifter og bedriftsnettverk.

Kompetanse
Innovasjon
Nettverk

En opplevelse rikere

Reiselivet på Helgeland bidrar betydelig til regionens totale verdiskaping, med en omsetning på ca. 1,8 mrd. kroner i 2014. Opplevelser blir stadig viktigere innen reiselivet, og Helgeland har mange kvaliteter og unike produkter i denne sammenheng: Den vakre Helgelandkysten, isbreer, nasjonalparker, verdensarvområde, natur- og kulturparker og attraktive fjellområder er bare noe av det regionen har å tilby besøkende

Gjennom prosjektet “Opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland” skal næringen bli enda bedre i stand til å utnytte disse ressursene i framtiden, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV). Hun og resten av fylkesrådet er opptatt av å videreutvikle den opplevelsesnæringen – ei næring der nordlendingene har store forutsetninger for å lykkes.

Gjennom prosjektet “Opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland” skal næringen bli enda bedre i stand til å utnytte disse ressursene i framtiden

Fylkesråd for næring Mona Fagerås , (SV)

FAKTA

  • Opplevelsesbasert reiseliv

  • Kompetansetiltak

  • Mobilisere til FoU-aktivitet

KONTAKTPERSON

Torbjørn Aag
Torbjørn AagProsjektleder

FAQ

Opplevelsesbasert Reiseliv Helgeland er et 3-årig prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank.

Hovedformålet er å styrke aktørene og bidra til vekst innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland ved å sikre samarbeid på tvers av bransjer og aktører.

Viktige samarbeidspartnere er Helgeland Reiseliv, Kystriksveien Reiseliv, Innovative Opplevelser, FoU-miljø, bedrifter og bedriftsnettverk.