fbpx

Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen

2017-11-14T11:04:30+02:00

Gjennom Innovasjon Norges satsing «kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø» skal prosjektet mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. Mål: Mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner [...]

Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen2017-11-14T11:04:30+02:00

Samspillprisen 2017

2017-05-03T09:55:09+02:00

Kunnskapsparken Helgeland ønsker å hedre en person eller en virksomhet som gjennom sitt engasjement gjør noe positivt for lokalsamfunnet. Samspillprisen skal verdsette samarbeid og positive initiativ. I statuttene står det at: prisen skal deles ut til en person eller en virksomhet som har utmerket seg og som blir lagt merke til lokalt, regionalt og gjerne [...]

Samspillprisen 20172017-05-03T09:55:09+02:00