Bransjetreff med DIFI 27. oktober

Å bidra til at arbeidslivet i regionen får tilgang til rett kompetanse er et av Kunnskapsparken Helgeland sine arbeidsfelt. Møteplasser for informasjon og dialog med ulike bransjer er viktig i dette arbeidet.

DIFIs oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor og deres hovedmål er å bidra til økt samordning, bygge opp og dokumentere kunnskap, bidra til kompetansebygging, utvikle og forvalte fellesløsninger for forvaltningen og føre tilsyn etter forskrift om universell utforming av IKT.

I oktober besøker Nina Munthe Olsen Helgeland. I den forbindelse inviterer vi til et åpent møte på Statens innkrevingssentral, med følgende ramme:

13:00   Velkommen til Statens Innkrevingssentral, v/ Aleksander Millang, Kommunikasjonssjef

13:15   DIFIs verktøykasse, Nina Munthe Olsen leder seksjonen som har ansvar for utbredelse av Difis nasjonale fellesløsninger

14:00   Dialog og erfaringsutveksling til kl. 15:00

Velkommen!

Påmelding på mail til Tone Jakobsen, tj@kph.no

2017-10-10T15:12:01+00:00