Horisont Helgeland skal bidra til å bygge kunnskap og stolthet om regionen. Magasinet skal være et supplement til Index Nordland og andre samfunnsanalyser, med regionale vinklinger og regionalt fokus på tallene.
Kunnskapsparken Helgeland har stått for prosjektledelsen, mens Helgeland Sparebank er ansvarlig utgiver.

Les tidligere utgaver i linkene under:

Horisont Helgeland 2017

Horisont Helgeland 2015

Horisont Helgeland 2013