Innovasjon og digitalisering i Molde

Denne uken har Arena-klyngene Arctic Cluster Team og Olje- og gassklynge Helgeland vært i Molde og besøkt IKuben, ProtoMore Kunnskapspark og Brunvoll. På turen fikk de bli kjent med og lære fra bedrifter og miljøer som ligger i front på innovasjon og digitalisering. De fikk blant annet anledning til å teste ProtoMore InnovasjonsLAB på Molde campus. InnovasjonsLABen skal korte ned tiden fra idé til marked, og være en arena hvor bedrifter møtes for å jobbe med innovasjon på tvers av bransjer.

Vi takker for inspirerende dager!