OsloMet tilbyr i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland studieemnet ARK1101- Arkivdanning og arkivsystem høsten 2019.

Emnet kombinerer teori og praksis for å utvikle en god forståelse for funksjonelle krav, prinsipper og prosedyrer i arkivdanning, og gir en bred innføring i arkivvitenskaplig teori og metode og internasjonale og nasjonale standarder for arbeidsfeltet.

Samlingene vil bli tilrettelagt som nettbasert studie fra OsloMet med oppmøte på Campus Helgeland i Mo i Rana, Studiesenteret RKK Vefsn i Mosjøen eller Studiesenteret RKK Ytre Helgeland i Sandnessjøen. Les mer om emnet på Studiesenteret sin nettside her.

Søknadsfrist 26. april 2019!

  • Enkeltemne som tas på deltid og gir 15 studiepoeng
  • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Søk opptak via Søknadsweb innen 26.04.19.
    • Velg OlsoMet. Etter innlogging velger du  Medie- og bibliotekfag, Enkeltemner ved fakultet for samfunnsvitenskap høst 2019 og ønsket studiested (Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen)
  • Skriftlig eksamen 5. desember 2019 (foreløpig dato)
  • 4 samlinger á 4 dager ila. høsten 2019 (foreløpige uker for samlinger er uke 34, 38, 42 og 46)
  • Endelige datoer blir klare tidligst 1. juni