Ønsker du å bidra til at flere flytter til – og blir boende på Helgeland? Da trenger Heile Helgeland at både små og store virksomheter, kommuner og privatpersoner engasjerer seg!

 

Heile Helgeland – ny felles rekrutteringssatsing

«Heile Helgeland» skal bidra til stolthet og trivsel for de som kommer fra – og de som kommer til Helgeland. Prosjektet skal både fokusere på rekruttering av relevant arbeidskraft, men også bidra til at de som kommer blir værende. Gjennom ulike tiltak skal prosjektet synliggjøre hvordan det er å bo, jobbe og leve på Helgeland.

Målsetningen er at dette skal være et felles rekrutteringsprosjekt på tvers av bransjer og kommunegrenser. En stor og viktig del av prosjektet er å synliggjøre Helgeland som en attraktiv region og bidra til å øke kunnskapen om jobb- og karrieremuligheter.

Hvordan lykkes med rekruttering?

For å imøtekomme rekrutteringsutfordringer samarbeider land, regioner og kommuner i stadig større grad for å styrke tiltrekningskraften. Nordic Place Academy har utviklet en modell som viser en sirkulær arbeidsmetode der en regions tiltrekningskraft avhenger av fire elementer. Modellen tar utgangspunkt i forholdet mellom tilflytteren, arbeidsgiveren og det offentlige i ulike faser av tilflyttingsprosessen. Heile Helgeland bygger på denne modellen.

Hva skal vi gjøre?

«Heile Helgeland» er et samarbeid som består av rekrutterings- og markedsføringstiltak og velkomst- og integreringstiltak.

Vi skal bygge opp en dynamisk nettside som synliggjører å «bo, jobbe og leve på Helgeland». Her skal det legges ut relevante nyhetssaker, suksesshistorier, jobbdatabase (stillingsutlysninger) og god informasjon om regionen, kommuner og arbeidsliv.

Heile Helgeland skal være aktiv i sosiale medier og bidra til at Helgeland blir mer synlig på nett

Vi skal kjøre felles markedsføringskampanjer. Gjentakende kampanjer med et tydelig budskap som skal bidra til bedre omdømme og positive assosiasjoner til Helgeland. Dette innholdet spres gjennom Helgelandsportalen, sosiale medier, nyhetsbrev og annen annonsering.

Vi skal delta på karrieredager utenfor Helgeland, som kombineres med å arrangere åpne treff for de som er interesserte i å få informasjon om jobb- og karrieremuligheter på Helgeland.

Et langsiktig mål er å styrke velkomstapparatet i kommunene. For å oppnå dette utformes «guide for velkomstvertskap» som kan brukes til opplæring av velkomstverter. Her er det avgjørende med ett tett samarbeid med kommunene. I tillegg utarbeides en digital velkomstguide som gjør relevant informasjon lett tilgjengelig for tilflyttere.

For at Helgeland skal bli den foretrukne regionen å bo, jobbe og leve i er det viktig å få på plass en kultur for velkomst og integrering av tilflyttere. Vi er avhengige av engasjerte innbyggere som bidrar. For å oppnå dette etableres en buddy-ordning med målsetning om å motivere helgelendinger til å ta initiativ til lavterskel-aktiviteter for tilflyttere. Eksempelvis fjellturer, cafébesøk, kino o.l. Buddy-ordningen organiseres gjennom en gruppe på Facebook via kontoen til «Heile Helgeland». Her kan alle som ønsker bidra.

Vi skal arrangere åpne treff for innbyggere, tilflyttere og tilbakeflyttere som skal legge til rette for nettverksbygging samtidig som deltakerne får informasjon om eller oppleve Helgeland.

Vil du bli med?

«Heile Helgeland» skal være et kommune- og bransjeoverskridende prosjekt for hele Helgeland. For å få med både små og store virksomheter differensieres pris for partnerskap ut fra størrelsen. For at dette prosjektet skal bli ett felles samfunnsprosjekt er tankegangen at dette er et spleiselag som på sikt skal komme hele regionen til gode. Dette innebærer at alle kommuner og virksomheter skal få det samme igjen for partnerskapet. For å sikre forutsigbarhet i prosjektet signeres treårige avtaler ved inngåelse av partnerskap. Priser i oversikten er veiledende.

Virksomheter med 1 ansatt:  kr. 2 500,-

Virksomheter med 2-5 ansatte:  kr. 5 000,-

Virksomheter med 6-20 ansatte:   kr. 10 000,-

Virksomheter med 21-50 ansatte:   kr. 15 000,-

Virksomheter med 51-100 ansatte:   kr. 20 000,-

Virksomheter 101 -500 ansatte:   kr. 30 000,-

Virksomheter 501-999 ansatte:  kr. 50 000,-

Virksomheter > 1000 ansatte:   kr. 100 000,-

Kommuner < 5000 innbyggere:   kr. 10 000,-

Kommuner 5000-10000 innbyggere:   kr. 30 000,-

Kommuner > 10000 innbyggere:  kr. 50 000,-

«Heile Helgeland»-støttespillere er aktører som går inn med støtte til prosjektet utover det prismodellen tilsier. Disse blir partner i prosjektet og synligjøres i tillegg som støttespillere.    

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli partner eller buddy i prosjektet.

Mer info?

Høres dette ut som noe for dere? Ta kontakt med Caroline eller Marlene for mer info om Heile Helgeland.

Caroline Moen Eide
Caroline Moen Eide
Marlene Jordbru
Marlene Jordbru