I over tre år har gode krefter jobbet sammen for å etablere et Vitensenter for Nordland. 6. mai var den siste avgjørende milepælen på plass – da staten offentligjorde at de går inn med 5 millioner kroner til drift per år.

Det finnes i dag 10 regionle vitensenter i Norge, men ingen mellom Tromsø og Trondheim. Nå er det på tide at Nordland får et attraktivt populærvitenskaplig lærings- og opplevelsessenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Vitensenteret som etableres i Mo i Rana skal bli en realfagshub i fylket og bidra til økt kompetanse og rekruttering.

I juni 2016 ble forprosjekt for Vitensenter Nordland etablert med deltakelse fra Rana kommune, Nordland fylkeskommune, Mo industripark AS, Nord universitet, Rana utviklingsselskap, Helgeland museum og Kunnskapsparken Helgeland. Høsten 2018 ble selskapet Nordland Vitensenter AS stiftet med en aksjekapital på 4 millioner kroner og mange sterke eiere i ryggen. Vi ønsker å takke alle prosjektpartnere, eiere, finansiører og lokale, regionale og nasjonale politikere som har bidratt. Nå starter ombyggingen til vitensenter, arbeidet med innhold og utstyr intensiveres og vi skal ansette totalt 8-10 personer – med mål om åpning i løpet av 2020.

Tusen takk til alle medspillere – samspill skaper vekst!

Hvilke effekter har etableringen?

  • Økt kompetanse og rekruttering innen realfag, matematikk og naturfag

  • 25 000 besøkende hvert år får en unik arena for lek, læring og opplevelser

  • Etablering av nettbaserte og mobile vitensentertilbud i Nordland

  • 10-12 nye kompetansearbeidsplasser

  • Nordland får tilgang til nasjonale utviklingsmidler

  • Samarbeid med skoleverket, bibliotek, museer, newtonrom og formidlingsmiljøer

  • Synergier ved samlokalisering med Helgeland Museum

  • Viktig for stedsattraktivitet, bosetting, rekruttering og kompetanseheving

  • Nytt lærings- og opplevelsestilbud for besøkende, turister, familier, barn og ungdom som ikke eksisterer i dag

Eiere

Finansiering

3,5 millioner kroner per år i lokale medfinansiering

Lokal medfinansiering til drift fra Rana kommune ble enstemmig vedtatt i kommunestyret juni 2017

7,5 millioner kroner i regional medfinansiering

Nordland fylkeskommune har gitt et første tilsagn på 2,5 MNOK, deretter kan vi søke på ytterligere 5 MNOK

5 millioner kroner per år i statlig medfinansiering

Dette var siste og avgjørende milepæl for realisering av Vitensenter Nordland

12 millioner kroner til utstyr og installasjoner

Helgeland Sparebank, Sparebankstiftelsen Helgeland og SpareBank 1 Nord-Norge og andre bidrar stort til utstyr.

Det gjenstår enda 8. millioner til utstyr og installasjoner – dette jobber vi videre med å få på plass.