Fra januar 2020 kan du gå Y-veien på Campus Helgeland. UiT starter da opp med sine studietilbud for y-vei til bygg og maskin i Mo i Rana. Studiene kan i sin helhet gjennomføres innenfor et normalt 3-årsløp.

Bli bygg- eller maskiningeniør

Y-veistudiene er for deg som ikke har spesiell studiekompetanse, men som har fagbrev og lyst å bli ingeniør.

Studiene er tilrettelagt for søkere som har yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev fra «teknikk og industriell produksjon (TIP)» eller «bygg- og anleggsteknikk».

Området «bygg- og anleggsteknikk» kvalifiserer for opptak på bacheloringeniørprogramet «Bygg», mens område «teknikk og industriell produksjon» kvalifiserer for opptak på «Maskin».

Les mer og søk opptak

Les mer om “Bygg Y-vei” og “Maskin Y-vei” på UiT.no, og søk opptak innen 10. september.

Oppstart: 6. januar 2020.
Søknadsfrist: 10. september 2019.