Ta videreutdanning i digital transformasjon ved Nord Universitet

Henger du med i den digitale utviklingen? Nord Universitet har lansert ei ny videreutdanning i digital transformasjon. Studiet er online-basert, deltid (30 stp over ett år) og tilrettelagt for deg som er i full jobb.

Emner i kurset

Digital beslutningstaking (7,5 stp)

Emnet skal gi økt forståelse for utfordringer ved beslutningstaking, med særlig fokus på overgangen fra menneskelig til digital. Vi skal se nærmere på viktige forhold som inngår i beslutninger, hvordan digitalisering av beslutninger påvirker virksomheter, de samfunnsmessige og etiske sidene samt muligheter for digitalisering i av beslutningsprosesser i ulike typer virksomheter.

Digital innovasjon og forretningsutvikling (7,5 stp)

Gjennom retningslinjer innen strategisk ledelse, innovasjon og forretningsmodellering skal studentene kunne analysere hvordan digital transformasjon kan utnyttes til nye forretningsområder, bedre styring, nye produkter, endret organisering og identifisere viktige utfordringer knyttet til digital transformasjon.

Digital markedsføring (7,5 stp)

Emnet gir innsikt i digital forretnings- og markedsforståelse, digitale markedsanalyser- og overvåkning, digital produkt- og tjenesteutvikling, innholdsmarkedsføring, utforming av nettsider og kanalisering av budskap og innhold på sosiale plattformer.

Cyber-sikkerhet (7,5 stp)

Studentene skal få innsikt og kunnskap om aktuelle sårbarheter, trusler og angrepsmåter som er reelle i dag og hvordan man best mulig beskytter seg mot disse. Dette inkluderer brannmurteknologi, kryptografiske metoder (Public Key Infrastructure) og bevisstgjøring i egen virksomhet. Emnet gir innføring i bruk av aktuelle verktøy som kryptering og digitale signaturer.

Praktisk informasjon

Slik søker du:

Slik søker du:

  1. www.nord.no
  2. Utdanning
  3. Opptak
  4. EVU-web
  5. Kursoversikt/søknad
  6. Økonomi og ledelse

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kontaktperson:

Hvis du har spørsmål, kontakt studieveileder Mona Kristin Øien Mcgawley som jobber for Nord Universitet ved studiested Steinkjer.

E-post: mona.k.mcgawley@nord.no
Tlf: +47 74 11 22 79

Søknadsfrist: 10. januar 2020