OsloMet tilbyr et nytt årsstudium i dokumentasjonsforvaltning på Campus Helgeland.

Gjennom nettstudiet på 60 studiepoeng kvalifiseres du til å håndtere informasjonsflyt og dokumentasjon i privat og offentlig sektor. Undervisningen er utviklet på OsloMet av Norges sterkeste fagmiljø innen dokumentasjonsforvaltning.

Studiet er rettet mot deg som har noe erfaring. Det kan være arbeidspraksis fra arkivfeltet, erfaring med saksbehandling du ønsker å formalisere, eller at du har studert og ønsker en introduksjon til dokumentasjonsforvaltning.

Om studiet

Studiepoeng og varighet

Dokumentasjonsforvaltning er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som tas over to år. Studiet er nettbasert med én samling på OsloMet per semester (anbefalt, men ikke obligatorisk).

Hva lærer du?

Årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning gir deg innsikt i sammenhenger mellom teknologi, mennesker og dokumentasjon.

Du lærer om:

  • Arkivvitenskapelige metoder.

  • De rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning.

  • Sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen som trengs i moderne i organisasjoner.

  • Prinsippene for, og utfordringene med digital dokumentasjonsforvaltning.

  • Hvordan arkiv kan bli en samfunnsressurs.

  • Hvordan dokumentasjonsarv skapes og tilgjengeliggjøres.

Hvordan foregår undervisningen?

Studiet tas nett- og samlingsbasert med to-veis lyd/bilde i klasseromsundervisning på Campus Helgeland. På samlingene kan du møte både fagmiljøet og dine medstudenter. Det anbefales å delta på samlingene, men det er ikke obligatorisk. Læringsmidler fra samlingene tilbys også digitalt.

Hvordan søker du?

Du søker om opptak til bachelor- og årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosessen her.

Søk med studiekode 215 528.

Når er søknadsfristen?

15. april – ordinær søknadsfrist.
1. mars – søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak.

Når får du svar på søknaden?

Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

Spørsmål?

Send spørsmål eller ta en prat med prosjektleder Torbjørn, som jobber med den lokale tilrettelegginga av kurset.

Hvis du har spørsmål om undervisning, opptak, eksamen eller faglig innhold i studiet kan du også ta kontakt med OsloMet.

Torbjørn Aag

Prosjektleder

Vil du vite mer om studier på Helgeland?

Få nyhetsbrev om studier på Helgeland

Meld deg på nyhetsbrev og få varsler på e-post om nye studietilbud som megles frem.

Bare e-posten er obligatorisk, men gjerne fyll inn flere felt. Da hjelper du oss lage bedre innhold og sende mindre irriterende e-post.

Siste nytt om studier på Helgeland