Mer i støtte til forskning

Mer støtte til forskning

Forskningsrådet gir 80 % og 100 % i støtte

Forskningsrådet har økt støttesatsene sine og gir nå betydelig mer i tilskudd til bedrifter som søker om Forprosjekter og Forsker til låns.

Hos Kunnskapsparken Helgeland gir vi deg gratis veiledning om valg og bruk av støtteordningene til Forskningsrådet. Vi kan også bistå deg med søknadsskriving, og med å finne rett forskningsmiljø til prosjektet.

Forskningsrådet gir 80 % og 100 % i støtte

Forskningsrådet har økt støttesatsene sine og gir nå betydelig mer i tilskudd til bedrifter som søker om Forprosjekter og Forsker til låns.

Hos Kunnskapsparken Helgeland gir vi deg gratis veiledning om valg og bruk av støtteordningene til forskningsrådet. Vi kan også bistå deg med søknadsskriving, og med å finne rett forskningsmiljø til prosjektet.

Økte støttesatser i 2020

I Forskningsrådets regionsatsing (FORREGION) har støttesatsene for ordningene Forprosjekter og Forsker til låns økt til henholdsvis 80 % og 100 %.

De økte støttesatsene varer ut 2020 eller så lenge det finnes tilgjengelige midler. (Støttesatsene har ikke tilbakevirkende kraft for allerede innvilgede prosjekter.)

Forprosjekter med 80 % støtte

I Forprosjekter jobber forsker og bedrift målrettet med en avgrenset og definert problemstilling, og prosjektrammen kan maksimalt være på 400.000,-.

Minst 50% av finansieringen skal gå til å dekke forskningsinstitusjonens bidrag, 30% av tilsagnet kan gå med til å dekke bedriftens egne kostnader, og resterende 20% er bedriftens egeninnsats.

Eksempelvis i et prosjekt med totalbudsjett på 400 000 kr, betyr dette at 320 000, kr av kostnadene dekkes, mens bedriften stiller med 80 000 kr i egeninnsats.

Gratis bruk av forsker

I Forsker til låns-prosjekter kan en forsker komme inn i en bedrift og bidra i å avdekke mulighetsrom/utfordringer sammen med de ansatte i bedriften.

Forsker og bedrift har relativt stort spillerom, men hensikten med Forsker til låns er at samspillet mellom forsker og bedrift skal generere nye, konkrete FoU-prosjekter som skal finansieres gjennom egnede virkemidler.

Bedrifter kan søke om opp til 300.000,- for å dekke FoU-institusjonens aktiviteter (timer og reise), og det stilles ikke krav til egeninnsats fra bedriftens side.

MoFI

Kunnskapsparken Helgeland har, på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune, ansvaret for regionsatsingen i Nordland fylke gjennom prosjektet ‘Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland’ (MoFI).

Gratis veiledning og bistand til søknadsskriving

Ta kontakt med Krister Salamonsen, prosjektleder for MoFI, dersom din bedrift ønsker å diskutere mulighetene for å søke om Forprosjekt eller Forsker til låns.

Økte støttesatser i 2020

I Forskningsrådets regionsatsing (FORREGION) har støttesatsene for ordningene Forprosjekter og Forsker til låns økt til henholdsvis 80 % og 100 %.

De økte støttesatsene varer ut 2020 eller så lenge det finnes tilgjengelige midler. (Støttesatsene har ikke tilbakevirkende kraft for allerede innvilgede prosjekter.)

Forprosjekter med 80 % støtte

I Forprosjekter jobber forsker og bedrift målrettet med en avgrenset og definert problemstilling, og prosjektrammen kan maksimalt være på 400.000,-.

Minst 50% av finansieringen skal gå til å dekke forskningsinstitusjonens bidrag, 30% av tilsagnet kan gå med til å dekke bedriftens egne kostnader, og resterende 20% er bedriftens egeninnsats.

Eksempelvis i et prosjekt med totalbudsjett på 400 000 kr, betyr dette at 320 000, kr av kostnadene dekkes, mens bedriften stiller med 80 000 kr i egeninnsats.

Gratis bruk av forsker

I Forsker til låns-prosjekter kan en forsker komme inn i en bedrift og bidra i å avdekke mulighetsrom/utfordringer sammen med de ansatte i bedriften.

Forsker og bedrift har relativt stort spillerom, men hensikten med Forsker til låns er at samspillet mellom forsker og bedrift skal generere nye, konkrete FoU-prosjekter som skal finansieres gjennom egnede virkemidler.

Bedrifter kan søke om opp til 300.000,- for å dekke FoU-institusjonens aktiviteter (timer og reise), og det stilles ikke krav til egeninnsats fra bedriftens side.

MoFI

Kunnskapsparken Helgeland har, på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune, ansvaret for regionsatsingen i Nordland fylke gjennom prosjektet ‘Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland’ (MoFI).

Gratis veiledning og bistand til søknadsskriving

Ta kontakt med Krister Salamonsen, prosjektleder for MoFI, dersom din bedrift ønsker å diskutere mulighetene for å søke om Forprosjekt eller Forsker til låns.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektleder for MoFI, Krister Salamonsen, Krister Salamonsen, for å få tilsendt søknadsmaler eller hvis din bedrift ønsker å diskutere mulighetene for å søke om Forprosjekt eller Forsker til låns.

Krister Salamonsen

Prosjektleder

Tjenester

Vi har ansatte som kan bistå med planlegging, finansiering, gjennomføring og rapporering av små og store utviklingsprosjekter.

Vi har prosjektledelse både for utvikling i enkelte virksomheter, og for fellesprosjekter der flere aktører fra det offentlig og private deltar.

Kontakt Monica Paulsen (mp@kph.no) for en prat om hva vi kan bistå med i ditt prosjekt.

Vi tilbyr rådgivning og bistand til forretningsutvikling i alle faser og bransjer, helt fra tidlig idé til etablert bedrift og videre til vekst.

Gründere og SMB-er med nasjonale eller internasjonale marked får rådgivningen gratis eller til sterkt redusert priser gjennom inkubatorordningen til SIVA.

Kontakt Rolf Skogvold (rs@kph.no) for en prat om hvordan vi kan bistå.

Vi fasiliterer samspill mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og det offentlige.

Vi har bistått med etablering, innhenting av finansiering og prosjektledelse for flere klynger og bedriftsnettverk, som Olje- og gassnettverk Helgeland og ACT – Arctic Cluster Team.

Kontakt Monica Paulsen (mp@kph.no) hvis du vurderer eller ønsker bistand til oppstart av klynge eller bedriftsnettverk.

Vi bistår med innhenting av privat kapital og offentlige virkemidler.

Kontakt Bjørn Audun Risøy (bar@kph.no) for informasjon om hvordan vi kan bistå for å tiltrekke investorer og privat kapital til din virksomhet.

Kontakt Rolf Skogvold (rs@kph.no) eller Krister Salamonsen (ks@kph.no) bistand til å søke midler fra offentlige støtteordninger.

Vi er kompetansemeglere for industri og reiseliv i Nordland

— et oppdrag der vi har spesielt ansvar for å veilede virksomheter gjennom jungelen av offentlig støtteordninger, og mobilisere til mer innovasjon og forskning.

Vi gir veiledning om offentlige støtteordninger for andre bransjer også.

For reiseliv: kontakt Torbjørn Aag (taa@kph.no).

For industri og andre bransjer: kontakt Krister Salamonsen (ks@kph.no).

Vil du ha hjelp med søknadsskriving?

I 2019 bisto vi næringslivet på Helgeland med innhenting av over 120 mill. kr fra offentlige støtteordninger, som Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Gründere og SMB-er med nasjonale eller internasjonale marked får søknadsskrivingen gratis eller til sterkt redusert priser gjennom inkubatorordningen til SIVA.

Kontakt Rolf Skogvold (rs@kph.no).

Vi tilbyr kontorplasser til gründere og bedrifter i et innovativt miljø hos Væxt Co-Working Space.

Væxt har co-working i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Hattfjelldal.

Gründere og SMB-er med nasjonalt eller internalt marked kan få dekket 75 % av kontorkostnadene gjennom inkubatorordningen til SIVA.

Ta kontakt med Rolf Skogvold (rs@kph.no) for mer informasjon.

Vi hjelper gründere gjennom hele oppstartsfasen, fra tidlig idé til markedsavklaring, kommersialisering og videre vekst.

Gründere og SMB-er med nasjonale eller internasjonale marked får rådgivningen gratis eller til sterkt redusert priser gjennom inkubatorordningen til SIVA.

Kontakt Rolf Skogvold (rs@kph.no) for en prat om hvordan vi kan bistå.

Vi bistår med planlegging og gjennomføring av små og store konferanser for næringslivet.

Blant annet arrangerer vi KRAFT-konferansen, Service i Sentrum og Samspill skaper vekst, og er medarrangør for en rekke andre konferanser.

Kontakt Tone Jakobsen (tj@kph.no) eller Marlene Jordbru (mj@kph.no) hvis du vil vite mer.

Vi megler frem og tilrettelegger for webinarer, kurs, studier og bedriftsintern opplæring.

Du kan delta på våre åpne kurs og studier, eller be oss om å sette opp et bedriftsintern opplæring som er spesielt tilpasset til din virksomhet.

Kontakt Fransisca Kappfjell Herbst (fkh@kph.no).

Vi har prosjektledelse for trainee-ordningen Kandidat Helgeland.

Der jobber vi for å synliggjøre Helgeland og rekruttere ung arbeidskraft til regionen.

Ta gjerne kontakt med Caroline Moen Eide (ca@kph.no) hvis trainee kan være aktuelt for din virksomhet.

Les mer om trainee-ordningen på kandidathelgeland.no.

Vi tilbyr bistand til omdømmebygging og rekruttering for kommuner og virksomheter gjennom prosjektet Heile Helgeland.

Målet med prosjektet er å synliggjøre Helgeland som en attraktiv region å bo i, og for å fremme virksomhetene våre gode, spennende arbeidsplasser.

Ta kontakt med Caroline Moen Eide (ca@kph.no) hvis du vil at Heile Helgeland skal gjøre omdømmebygging eller promotere ledige stillinger for din kommune eller virksomhet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektleder for MoFI, Krister Salamonsen, for å få tilsendt søknadsmaler eller hvis din bedrift ønsker å diskutere mulighetene for å søke om Forprosjekt eller Forsker til låns.

Krister Salamonsen

Prosjektleder

Siste nytt på KPH.no

Siste nytt på KPH.no

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net