Nytt tilbud på Campus Helgeland!

Har du ansatte, kollegaer eller kjenner du noen som ønsker å lære mer om digital forretningsutvikling? Nord Universitet ved studiested Mo i Rana tilbyr et nytt videreutdanningskurs som vil gi deg innsikt i mulighetene ved digitalisering, og er tilrettelagt for kandidater som er i jobb.

I en verden stadig i forandring er det kritisk at offentlige og private virksomheter har ansatte som søker nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer bærekraftig forretningsdrift. Kurset «Digital Forretningsutvikling IKT6001» gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy.

Les hele emnebeskrivelsen og hvordan du søker på Nord universitets nettside. 

Søk innen 1. september! 

Morten og Rune i auditoriet på Campus Helgeland - foto: Evita Bakken Sandvær

Nytt tilbud på Campus Helgeland!

Har du ansatte, kollegaer eller kjenner du noen som ønsker å lære mer om digital forretningsutvikling? Nord Universitet ved studiested Mo i Rana tilbyr et nytt videreutdanningskurs som vil gi deg innsikt i mulighetene ved digitalisering, og er tilrettelagt for kandidater som er i jobb.

I en verden stadig i forandring er det kritisk at offentlige og private virksomheter har ansatte som søker nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer bærekraftig forretningsdrift. Kurset «Digital Forretningsutvikling IKT6001» gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy.

Les hele emnebeskrivelsen og hvordan du søker på Nord universitets nettside.

Søk innen 1. september!

Høsten 2020

Søknadsfrist 1. sept.

Campus Helgeland og på nett

Gratis (men semesteravgift og pensumlitteratur)

Høsten 2020

Søknadsfrist 1. sept.

Campus Helgeland og på nett

Gratis (men semesteravgift og pensumlitteratur)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om effektene av den digitale transformasjon av virksomheter og markeder

 • Ha kunnskap om hva informasjonssystemer er, muligheter og utfordringer ved innføring og bruk av informasjonsteknologi

 • Ha kunnskap om forholdet mellom forretningsstrategi og digitale verktøy

 • Ha kunnskap om hvilke ressurser som trengs for å realisere verdien av informasjonsteknologi

Ferdigheter:

 • Kan identifisere, vurdere og anvende teknologiske verktøy for å bidra til å realisere driftsmessige og markedsmessige gevinster

 • Kan analysere og utarbeide planer for hvordan teknologiske verktøy vil bidra til innhenting, bearbeiding, lagring og formidling av informasjon

 • Kan analysere og modellere forretningsprosesser for å kartlegge virkeligheten og lete etter prosessforbedringer

 • Kan anvende teorier og modeller når en analyserer en virksomhets bruk av informasjonsteknologi og foreslå tiltak for styring og drift av bedriftens digitale ressurser

 • Kan benytte teknologiske verktøy til samhandling, koordinering og kommunikasjon

Generell kompetanse:

 • Kan forstå mulighetene og utfordringene ved organisasjoners bruk av informasjonsteknologi

 • Kan bidra til nytenking og innovasjon der digitalisering brukes som et strategisk forretningsverktøy

 • Kan reflektere over, og ta i bruk, informasjonsteknologi for å fremme læring og kunnskapsdeling i organisasjoner

 • Kan beskrive og reflektere over forskningsbasert litteratur

Kontakt

Spørsmål?

Kontakt Rune Opsahl eller Morten Dahle Selfors ved Nord universitet dersom du har spørsmål om kurset.

Les om hvordan du søker opptak til enkeltemner på Nord universitet her.

Rune Magne Opdahl
Emneansvarlig

Morten Dahle Selfors
Prosjektkoordinator

Kontakt

Spørsmål?

Kontakt Rune Opsahl eller Morten Dahle Selfors ved Nord universitet dersom du har spørsmål om kurset.

Les om hvordan du søker opptak til enkeltemner på Nord universitet her.

Rune Magne Opdahl
Emneansvarlig

Morten Dahle Selfors
Prosjektkoordinator

Siste nytt på KPH.no

Siste nytt på KPH.no

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev om næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net