Deltakere i festivalnettverket

Bilde fra etableringsmøtet i Festivalnettverk Helgeland. Fra venstre: Marius Fagerli fra Innovasjon Norge, Carl Ninian Wika fra Festspillene Helgeland, Bjørn Bonsaksen fra Smeltedigelen Musikkfestival, Otto Jonny Derås fra Klemetspelet, Magnar Skreslett fra Hemnesjazz, Ingrid Alte Westmann fra Verket Musikkfestival, Morten Sæterhaug fra Smeltedigelen Musikkfestival og Verket Musikkfestival, Marlene Jordbru fra Kunnskapsparken Helgeland, Roar Møller fra Festspillene Helgeland, Inger Lise Pettersen fra Klemetspelet, Raymond Værnes og Morten Johansen fra Havnafestivalen, Morten R. Horn fra Rootsfestivalen, Martin Rugelsjøen Lie fra Trænafestivalen og Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland.

Viktigere enn noen gang å stå sammen

I oktober i fjor begynte flere festivaler å diskutere et mulig framtidig samarbeid, og allerede 6. februar i år ble Festivalnettverk Helgeland en realitet. Det overordnede målet er å øke lønnsomheten og bidra til bærekraftige festivaler på Helgeland. Festivalene i nettverket er solide kulturaktører og hadde i fjor en samlet omsetning på over 50 millioner. I tillegg engasjerer de tusenvis av besøkende og frivillige i hele regionen. Likevel mener festivalene de kan bli enda bedre, at de har mye å lære av hverandre og at de kan bli sterkere sammen. 2020 har så langt vært et spesielt år for festivalene og koronapandemien har rammet de hardt. Flere av festivalene i nettverket har måttet avlyse årets arrangement og det er kanskje viktigere enn noen gang å stå sammen.

Skal fortsette å gi folk på Helgeland gode opplevelser

Det finnes et bredt spekter av festivaler på Helgeland og nettverket består i dag av åtte festivaler fra Brønnøy, Alstahaug, Rana, Vefsn, Hemnes og Træna: Smeltedigelen Musikkfestival AS, Festspillene Helgeland AS, Havnafestivalen AS, Hemnesjazz, Klemetspelet, Trænafestivalen, Rootsfestivalen og Verket Musikkfestival AS. Siden oppstarten av nettverket har festivalene fått både Kunnskapsparken Helgeland, Innovasjon Norge og Helgeland Sparebank med på laget. Daglig leder i Helgeland Sparebanks gavestiftelse, Jørn Breivik, sier de synes dette er et godt tiltak og at det er positivt at så mange festivaler ønsker å være med i nettverket. Han legger til at de ønsket å støtte opp om nettverket slik at festivalene kan fortsette å gi folk på Helgeland gode opplevelser.

Kunnskap, kompetanse, kartlegging og kultur

Det første året skal festivalene bli kjent med hverandre gjennom en kartlegging, felles samlinger, kurs og en studietur. Prosjektleder for Festivalnettverk Helgeland, Marlene Jordbru, sier det ikke har vært gjennomført en omfattende kartlegging av festivalene på Helgeland siden 2014 og at det er på tide å få et oppdatert bilde av deres bidrag til regionen. I 2014 så vi at de hadde en samlet omsetning på 45 millioner, over 97 000 besøkende og ca. 2100 frivillige. Det har skjedd mye siden da og vi ønsker å få frem at festivalene er viktige samfunnsaktører som bidrar til både stedsutvikling og attraktivitet.

Bærekraftige festivaler

FNs bærekraftsmål nr. 8

Et mål i prosjektet er økt lønnsomhet og mer bærekraftige festivaler. Gjennom nettverksarbeidet og fokus på kompetanse og innovasjon skal festivalene bli mer bærekraftige og skape flere helårsarbeidsplasser. Festivalene skal også støtte opp om lokal kultur og lokale produkter. Forbedrede og nye bærekraftige festivalopplevelser kan tiltrekke seg flere besøkende som legger igjen verdier lokalt og bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnet.

FNs bærekraftsmål nr. 11

Festivalene kan være bidra til attraktivitet, aktivitet og bolyst i Nord-Norge. Gode kultur- og naturopplevelser kan også videreføre, verne om og sikre vår kultur- og naturarv, herunder også det samiske. Prosjektet skal styrke sosiale verdier gjennom å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt kulturliv.

Festivalene har som mål å innføre mer bærekraftige arbeidsmetoder, benytte seg av lokale produkter, kultur og generelt øke fokus på effektiv bruk av ressurser eks. minimere genereringen av besøkendes og næringens avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. Andre eksempel er å dele på felles utstyrspool og bygge opp en sterkere leverandørbransje (scene, lyd, lys, teknisk) slik at man slipper å hente inn bistand langveis i fra. I tillegg til reduksjon av avfallsmengde gjennom reduksjon kan festivalene motiveres til økt gjenvinning og ombruk.

Festivalnettverk Helgeland består av:

Logoer festivaler i nettverket

Samarbeidspartnere

Nettverket har i sitt første prosjektår fått støtte fra Innovasjon Norge og Helgeland Sparebanks gavestiftelse.

Spørsmål?

Kunnskapsparken Helgeland har prosjektledelsen for Festivalnettverk Helgeland. Ta kontakt med Marlene eller Torbjørn dersom du har spørsmål.

Marlene Jordbru

Torbjørn Aag