MoFI gir midler til nettverksmøter

Nettverksmøter er organiserte digitale og fysiske møteplasser der bedrifter møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til definerte tema.

Møtene har som mål at bedriftene kommer frem til felles konklusjoner og handlingspunkter, og at disse leder til felles prosjekter eller satsinger.

Maksimalt støttebeløp er 70 000 kroner og maksimal støttesats er 50 %.

Se her for å lese mer om ordningen og hvordan du går frem for å søke.

Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen hvis du har spørsmål eller vil diskutere dine muligheter for støtte.

MoFI gir midler til nettverksmøter

Nettverksmøter er organiserte digitale og fysiske møteplasser der bedrifter møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til definerte tema.

Møtene har som mål at bedriftene kommer frem til felles konklusjoner og handlingspunkter, og at disse leder til felles prosjekter eller satsinger.

Maksimalt støttebeløp er 70 000 kroner og maksimal støttesats er 50 %.

Se her for å lese mer om ordningen og hvordan du går frem for å søke.

Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen hvis du har spørsmål eller vil diskutere dine muligheter for støtte.

MoFI gir midler til nettverksmøter

Nettverksmøter er organiserte digitale og fysiske møteplasser der bedrifter møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til definerte tema.

Møtene har som mål at bedriftene kommer frem til felles konklusjoner og handlingspunkter, og at disse leder til felles prosjekter eller satsinger.

Maksimalt støttebeløp er 70 000 kroner og maksimal støttesats er 50 %.

Se her for å lese mer om ordningen og hvordan du går frem for å søke.

Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen hvis du har spørsmål eller vil diskutere dine muligheter for støtte.

Hvordan søker jeg?

Steg 1:

Sett deg inn kravene som stilles til prosjektet. Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen hvis du har spørsmål.

Steg 2:

Last ned og fyll ut mal for prosjektbeskrivelse. Svarene bør være korte og konsise.

Steg 3:

Send prosjektbeskrivelsen som .pdf til prosjektleder Krister Salamonsen på e-post: ks@kph.no.

Hvordan søker jeg?

Steg 1:

Sett deg inn kravene som stilles til prosjektet. Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen hvis du har spørsmål.

Steg 2:

Last ned og fyll ut mal for prosjektbeskrivelse. Svarene bør være korte og konsise.

Steg 3:

Send prosjektbeskrivelsen som .pdf til prosjektleder Krister Salamonsen på e-post: ks@kph.no.

Hva er kravene til prosjektet?

Hva kan det søkes om midler til?

Hensikten med nettverksmøtene er å samle bedrifter og andre bidragsytere til diskusjon rundt konkrete utfordringer og muligheter som aktørene står ovenfor.

Tema for møtet skal relateres til nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Nettverksmøter kan også brukes til mobilisering av større prosjektsøknader.

Mål for møtet skal være å komme frem til felles FoU-prosjekter eller andre tiltak som kan komme møtedeltakerne til gode.

Hvem kan delta på møtene?

Både næringsliv, forskningsmiljø og offentlig virkemiddelapparat som er relevante og har interesse for temaet som skal diskuteres bør være representert.

Invitasjon skal også sendes til prosjektleder i MoFI, Krister Salamonsen.

Hvordan gjennomføres møtene?

Møtemetode/-ledelse skal sikre aktiv deltakelse med innspill fra alle deltakere. Deltakelse skal i utgangspunktet være gratis, med unntak av arbeidstimer og eventuelle reisekostnader deltakerne bruker i forbindelse med møtet .

Det skal skrives et notat som oppsummerer resultater fra møtet og beskriver hva som er veien videre etterpå. Notatet skal sendes til prosjektleder og samtlige deltakere på møtet.

Hvilke kostnader kan dekkes?

MoFI-prosjektet kan finansierere noe for- og etterarbeid samt direktekostnader i forbindelse med møtegjennomføringen. Eksempler på direktekostnader kan være innleie av prosessleder, faglig innleder, bevertning og møterom.

Støtten kan maksimalt utgjøre 70 000 kr eller 50 % av det totale budsjettet.

Hva er kravene til prosjektet?

Hva kan det søkes om midler til?

Hensikten med nettverksmøtene er å samle bedrifter og andre bidragsytere til diskusjon rundt konkrete utfordringer og muligheter som aktørene står ovenfor.

Tema for møtet skal relateres til nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Nettverksmøter kan også brukes til mobilisering av større prosjektsøknader.

Mål for møtet skal være å komme frem til felles FoU-prosjekter eller andre tiltak som kan komme møtedeltakerne til gode.

Hvem kan delta på møtene?

Både næringsliv, forskningsmiljø og offentlig virkemiddelapparat som er relevante og har interesse for temaet som skal diskuteres bør være representert.

Invitasjon skal også sendes til prosjektleder i MoFI, Krister Salamonsen.

Hvordan gjennomføres møtene?

Møtemetode/-ledelse skal sikre aktiv deltakelse med innspill fra alle deltakere. Deltakelse skal i utgangspunktet være gratis, med unntak av arbeidstimer og eventuelle reisekostnader deltakerne bruker i forbindelse med møtet .

Det skal skrives et notat som oppsummerer resultater fra møtet og beskriver hva som er veien videre etterpå. Notatet skal sendes til prosjektleder og samtlige deltakere på møtet.

Hvilke kostnader kan dekkes?

MoFI-prosjektet kan finansierere noe for- og etterarbeid samt direktekostnader i forbindelse med møtegjennomføringen. Eksempler på direktekostnader kan være innleie av prosessleder, faglig innleder, bevertning og møterom.

Støtten kan maksimalt utgjøre 70 000 kr eller 50 % av det totale budsjettet.

Hvordan skriver jeg søknad?

Last ned denne malen for prosjektbeskrivelse:

Prosjektbeskrivelsen skal svare på 11 spørsmål:

 1. Hva er navnet på møtet?
 2. Når skal det gjennomføres?
 3. Hvem er søker?
 4. Hva er bakgrunn for møtet?
 5. Hvordan skal det gjennomføres?
 6. Hva ønsker man å oppnå?
 7. Hvem skal inviteres og hvorfor?
 8. Hva kan være aktuelle veier videre?
 9. Hvem er ansvarlig for at arbeidet blit tatt videre?
 10. Hvem er partnere i prosjektet?
 11. Hva er kostnads- og finansieringsplanen for prosjektet?

Svarene bør være så korte og konsise som mulig. Ferdig utfylt prosjektbeskrivelse skal være maks. 2 sider.

Hvordan skriver jeg søknad?

Last ned denne malen for prosjektbeskrivelse:

Prosjektbeskrivelsen skal svare på 11 spørsmål:

 1. Hva er navnet på møtet?
 2. Når skal det gjennomføres?
 3. Hvem er søker?
 4. Hva er bakgrunn for møtet?
 5. Hvordan skal det gjennomføres?
 6. Hva ønsker man å oppnå?
 7. Hvem skal inviteres og hvorfor?
 8. Hva kan være aktuelle veier videre?
 9. Hvem er ansvarlig for at arbeidet blit tatt videre?
 10. Hvem er partnere i prosjektet?
 11. Hva er kostnads- og finansieringsplanen for prosjektet?

Svarene bør være så korte og konsise som mulig. Ferdig utfylt prosjektbeskrivelse skal være maks. 2 sider.

Hvordan skriver jeg søknad?

Last ned denne malen for prosjektbeskrivelse:

Prosjektbeskrivelsen skal svare på 11 spørsmål:

 1. Hva er navnet på møtet?
 2. Når skal det gjennomføres?
 3. Hvem er søker?
 4. Hva er bakgrunn for møtet?
 5. Hvordan skal det gjennomføres?
 6. Hva ønsker man å oppnå?
 7. Hvem skal inviteres og hvorfor?
 8. Hva kan være aktuelle veier videre?
 9. Hvem er ansvarlig for at arbeidet blit tatt videre?
 10. Hvem er partnere i prosjektet?
 11. Hva er kostnads- og finansieringsplanen for prosjektet?

Svarene bør være så korte og konsise som mulig. Ferdig utfylt prosjektbeskrivelse skal være maks. 2 sider.

Hvor sender jeg søknad?

Når prosjektbeskrivelsen er ferdig utfylt:

 • lagre som .pdf
 • send på e-post til ks@kph.no
  (Krister Salamonsen)

Svarene i prosjektbeskrivelsen bør være så korte og konsise som mulig.

Et ferdig utfylt skjema bør ikke være mer enn maks. 2 sider.

Krister Salamonsen

Prosjektleder for MoFI

Hvor sender jeg søknad?

Når prosjektbeskrivelsen er ferdig utfylt:

 • lagre som .pdf
 • send på e-post til ks@kph.no
  (Krister Salamonsen)

Svarene i prosjektbeskrivelsen bør være så korte og konsise som mulig.

Ferdig utfylt skjema bør ikke være mer enn maks. 2 sider.

Krister Salamonsen

Prosjektleder for MoFI

Hvor sender jeg søknad?

Når prosjektbeskrivelsen er ferdig utfylt:

 • lagre som .pdf
 • send på e-post til ks@kph.no
  (Krister Salamonsen)

Svarene i prosjektbeskrivelsen bør være så korte og konsise som mulig.

Et ferdig utfylt skjema bør ikke være mer enn maks. 2 sider.

Krister Salamonsen

Prosjektleder for MoFI

Hva er MoFI?

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland

“MoFI” er en forkortelse for “Mobilisering til forskningabasert innovasjon i industrien på Helgeland”.

MoFI-prosjektet er Nordland Fylkeskommune sin regionale sating i det nasjonale programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene” (FORREGION)», som jobber for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Prosjektet har varighet perioden 2017-2020 og er en videreføring av satsingen “Virkemidler for regional FoU og Innovasjon” (VRI).

Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Krister Salamonsen (ks@kph.no) eller les mer om prosjektet på denne siden.

Hva er MoFI?

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland

“MoFI” er en forkortelse for “Mobilisering til forskningabasert innovasjon i industrien på Helgeland”.

MoFI-prosjektet er Nordland Fylkeskommune sin regionale sating i det nasjonale programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene” (FORREGION)», som jobber for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Prosjektet har varighet perioden 2017-2020 og er en videreføring av satsingen “Virkemidler for regional FoU og Innovasjon” (VRI).

Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Krister Salamonsen (ks@kph.no) eller les mer om prosjektet på denne siden.

Siste nytt på kph.no

Siste nytt på KPH.no

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev om næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net