Laster Hendelser

ACCEL Helgeland er et 4-dagers intensivprogram for ambisiøse selskaper som ønsker å vokse. Målet er å øke dine muligheter for suksess! Vekstprogrammet gir kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategier. Du får også diskutere utfordringer med andre i lignende situasjon og du får råd fra dyktige rådgivere.

Noe for deg?

Spørsmål som besvares gjennom kompetanseprogrammet ACCEL:

  • Hva er bedriftens eksistensgrunnlag i et langsiktig perspektiv?

  • Hvilken kompetanse trengs fremover?

  • Hvem er dine fremtidige konkurrenter?

  • Hvem utgjør bedriftens målgruppe i fremtiden?

  • Hvilken vekststrategi skal du velge?

  • Hvordan få løftet blikket nok til å arbeide med strategien til selskapet?

… hvis dere har vekstambisjoner og dette er viktige spørsmål for din bedrift, da er ACCEL et relevant program for deg!

Innhold

Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt. Det går over 2+2 dager, med samlinger 14.-15. juni og 21.-22. august 2018.

Vekstprogrammet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Det brukes metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. Dette nettverket tar du med deg videre etter at programmet er ferdig.

Siden 2011 har ACCEL gjennomført over 20 slike vekstprogrammer. Programmene har fått svært gode tilbakemeldinger fra de hundretalls av selskaper som har vært med.

Samlinger

Bla deg gjennom fanene under, og se praktisk info samt hva du kan lære på de ulike samlingene.

1-til-1-samtaler

Uke 23 (4.-8. juni) via telefon eller Skype

Vi gjennomfører 1-til-1-samtaler for at ACCEL som holder vekstprogrammet skal lære dere å kjenne, forstå de utfordringer dere står overfor og hvilke forventninger dere har til programmet. Det legges opp til korte 20 minutters møter hvor vi finner tidspunkt som passer for begge parter.

Smidig forretningsutvikling

14. juni 2018 kl. 08:00-17:00 – Mo i Rana

Dette er første samling, og bruker tid på å bli kjent med hverandre. Vi bruker forretningsmodell som verktøy for å forstå hvordan vi opererer i dag, og hvordan vi skiller oss fra våre direkte og indirekte konkurrenter. Videre skal vi sette selskapets store hårete mål og «mission statement».

Vekststrategier

15. juni 2018 kl. 0800-1430 – Mo i Rana

Hvordan skape vekstvilkår, hvordan vokse smidig og hvilke ulike vekststrategier finnes det? Vi skal se på forretningsmodellen som vi har definert og hvordan den passer for vekst. Kan den skaleres?

Vekst – fra ord til handling

21. august 2018 kl. 0800-1700 – Mo i Rana

Vi bestemmer oss for vekststrategi og starter med å detaljere den valgte strategien. Når vekststrategi er definert så skal denne implementeres. Har vi rett kompetanse, både hos ansatte, ledelse og styre? Når skal vi starte og hvem bør være med? Hva vil dette koste? Hvilke valg må vi ta? Vi skal utarbeide en plan for implementering.

Salg

22. august 2018 kl. 08:00-14:30 – Mo i Rana

Salg, salg og salg. Salg er det viktigste vi jobber med når vi skal vokse. Vi skal dypdykke ned i salgstrakten, se på hvordan våre markedskanaler kan hjelpe med å forstå kunden, hvordan bygge opp gode kundeemner og hvordan skape gode kunderelasjoner. Vi skal lage en salgs- og markedsplan.

Hva med konfidensialitet og sånt?

For at ACCEL skal bli et vellykket vekstprogram hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap, er det viktig at man kan diskutere åpent innad i programmet om de prosjekter som er tatt opp (herunder ideer, teknologier, markedsforhold, nettverk o.l.).

Vi oppfordrer til alle deltakere til å bruke vekstprogrammet til å diskutere sine case med andre deltakere. Erfaringsmessig så har man fått nye kontakter, innspill til forretningside og bedre nettverk dersom man jobber aktivt med dette gjennom programmet.

Det vil ikke bli signert NDA/taushetsavtaler. Selskapene deler det de selv føler de kan/vil dele.

Hva er kriteriene for å bli tatt opp?

For at deltakende selskaper skal få best mulig utbytte av programmet, har vi vi noen kriterier for opptak i ACCEL:

  • Selskapet skal ha tydelige vekstambisjoner.

  • Selskapet skal stille med minst 2 personer.

Alle regler har unntak. Ta kontakt hvis dere ønsker å delta, men kriteriene over er vanskelig for dere. Det kan være med opptil 3 personer fra hvert selskap.

Pris og påmelding

Det er et begrenset antall plasser og frist for påmelding er 20. mai 2018. Deltakeravgift er kr. 7500,- for inkubatorbedrifter hos Kunnskapsparken Helgeland og for medlemmer i OGH og ACT. For øvrige er deltakeravgiften kr. 12 500,-.

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt Andreas Inselseth eller Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland:

Andreas Inselseth

Monica Paulsen

Finansiering og samarbeidspartnere

ACCEL er ansvarlig for faglig innhold i ACCEL Helgeland. Kompetanseprogrammet delfinansieres av Kunnskapsparken Helgeland,  Arctic Cluster Team og Olje- og gassklynge Helgeland.