Laster Hendelser

Vi tilbyr sammen med Nord universitet kurs i forretningsengelsk høsten 2019 på Campus Helgeland. 

Har du behov for å beherske engelsk i møter, kundekontakt, presentasjoner, forhandlinger, korrespondanse og ulike sosiale sammenhenger? Her er kurset for deg!

Innhold

Bruk av engelsk i arbeidslivet: telefonkontakt, presentasjoner, e-post, engelsk uttale, møteaktiviteter og hvordan unngå kulturkollisjoner. Kurset er i stor grad basert på muntlige aktiviteter, men inkluderer også lese- og skriveferdigheter. Innholdet kan skreddersys deltakernes ønsker og behov.

Omfang

  • 2 samlingsdager (kl. 09.00 – 16.00)
  • 4 ettermiddager á 3 timer (kl. 15.00 – 18.00)
  • Oppgaver og trening mellom samlingene
  • Valgfri muntlig eksamen på ca. 25 minutter

Kurset vil gå over en periode på ca. to måneder (medio september til medio november). Endelige datoer blir bestemt før sommeren.

Krav

Det stilles ingen krav om formelle forhåndskunnskaper, men det kan være en fordel med basiskunnskaper på videregående skoles nivå. For å få studiepoeng for kurset forutsettes godkjent realkompetanse eller generell studiekompetanse, og at det gjennomføres en muntlig eksamen på 25 minutter. Du kan også ta det som et rent kurs uten å gå opp til eksamen, men da uten å oppnå 6 studiepoeng.

Kursansvarlig

Faglig ansvarlig er Patrick Murphy, Nord Universitet. Kursansvarlig er Eva Payerl, Polarsirkelen vgs./Nord Universitet.

Kurspris

Kr. 10 000,- per person.

Prisen inkluderer kursmateriell, kompendium, lunsj på samlingsdagene, samt kaffe og te alle dager. Semesteravgift på kr. 725,- per person dekkes av hver enkelt deltaker (eller evt. bedriften) dersom du skal ta eksamen og oppnå 6 studiepoeng.

Påmelding

Vi åpner for påmelding så snart vi har bestemt datoer. Hvis du vil melde din interesse allerede nå, kan du sende en e-post til Eline (er@kph.no).

Eline H. Raphaug  har ansvar for organisering og praktisk gjennomføring av kurset.

Ta gjerne direkte kontakt via e-post eller mobil hvis du har spørsmål.