Laster Arrangementer
 • Dette event har allerede funnet sted.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Reviderte standarder innen kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) er bygget opp rundt ny felles struktur. Kurset inneholder derfor også noe innføring i miljøledelse og hva som er spesielt for ISO 14001.

Alle som jobber med bedriftens styringssystem innen kvalitet ISO 9001, og/eller miljø ISO 14001 kan ha nytte av dette kurset.
KIWA teknologisk institutt sine kursledere har erfaring fra oppbygging av styringssystemer innen ulike bedrifter og ulike bransjer. Gjennom kurset vil du blir tryggere på hva kvalitets- og miljøledelse innebærer.

Kurset er første skritt på veien i både Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen, og gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid samt en hjemmeoppgave.
Faglig ansvarlig er Kiwa Teknologisk instiututt.

Hvem passer grunnkurs i kvalitetsledelse for?

 • Alle som jobber med, eller er ansvarlig for, administrasjon og ledelse av bedriftens styringssystem
 • Personer som vurderer en karriere som kvalitets- eller miljøleder
 • Alle som har interesse for kvalitetsstyring/kvalitetsledelse
 • Alle som har tenkt å gå Kvalitetslederskolen eller Miljølederskolen
 • Personer med lederansvar

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hva som ligger i de reviderte standardene ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) og hva det betyr i praksis
 • Du lærer om den nye strukturen for reviderte ISO standarder
 • Du får grunnleggende forståelse for hvordan styringssystemer kan bygges opp i en bedrift
 • Du får kunnskap om kravene til bedriftens styringssystem mht. ISO sertifisering

Hva får du igjen for kurset?

 • Økt forståelse for kvalitetsstyringssystemer
 • Bli tryggere i din rolle som kvalitets- og/eller miljøleder
 • Bli i stand til å lede arbeid med styringssystem innen kvalitet og miljø
 • Bli i stand til å hjelpe egen bedrift i gang med arbeidet mot en ISO sertifisering

Pris:
kr. 15.490,- for første deltaker (20% rabatt på deltaker nr. 2,3…. fra samme bedrift)

Samlinger:
Kurset arrangeres over to samlinger, 29.-30. november og 19.-20. desember.

Påmelding sendes til vn@kph.no innen 1. november