Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

På vegne av Digital21 har ARENA-klyngen Arctic Cluster Team og Kunnskapsparken Helgeland invitert et utvalg bedrifter til et innspillmøte i Mo i Rana 7. februar, for å sette retningen for digitaliseringen av norsk næringsliv.
Innspillmøtet arrangeres på Scandic Meyergården hotell.

Sett retningen for digitaliseringen av norsk næringsliv

Regjeringen har etablert Digital21 for å sette fart på digitaliseringen. Digital21 vil høre dine synspunkter på hvor skoen trykker slik at de kan gi myndighetene klare anbefalinger, og arrangerer derfor 10 innspillmøter rundt om i hele landet.
Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?
Det er blant de sentrale spørsmålene de ønsker å få svar på når de reiser landet rundt for å samle innspill til regjerings egen digitaliseringsstrategi.

Digital21 ønsker å få innspill fra næringslivet om hvor skoen trykker og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.
• Hvilken kompetanse er nødvendig?
• Hvilken innretning bør forskningen ha?
• Hvilke reguleringer hindrer endring?
• Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

Nå inviterer vi deg til å si hvordan disse spørsmålene påvirker din virksomhet. Innspillene vil Digital21 bruke i sitt arbeid for å komme med forslag til endringer til regjeringen i august.
I januar og februar besøker Digital21 ti norske byer. Møt opp og gi dine innspill om hvilke barrierer som hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet.
Møtene vil bli gjennomført med en kort plenumssesjon før vi diskuterer i grupper. I tillegg til å gi dine innspill, er dette en glimrende anledning til å diskutere digitalisering med andre bedrifter.

Påmeldingslink
Frist for påmelding – forlenget til: 5. februar.