Laster Hendelser

Skal bedriften din gå over til ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø?

Våren 2018 kom det en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den nye standarden skal erstatte den populære britiske standarden OHSAS 18001. Sammen med Kiwa tilbyr vi et todagers-kurs i implementering av ISO 45001.

Datoer: 15. og 16. mai
Klokkeslett: 09.00-16.00 begge dager

Målgruppe

Kurset er aktuelt for virksomheter som ønsker å utvikle og forbedre sitt eksisterende HMS-internkontrollsystem for at dette skal oppfylle krav til et moderne, internasjonalt og anerkjent system. Kurset anbefales også til virksomheter som allerede er sertifisert iht. OHSAS 18001 og alle som ønsker å bli sertifisert iht. ISO 45001.

Kursinnhold

Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018, og hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.

Les mer detaljert om kursets innhold på Kiwas nettside.

Lunsj begge dager, kompendium og kursbevis er inkludert i prisen.

Påmelding

Bruk skjema eller send e-post til post@kph.no innen 29. april. Bindende påmelding fra én måned før første kursdato.  Dersom avmelding skjer etter 15. april 2019, faktureres 50% av kursprisen.

Spørsmål?

Eline H. Raphaug  har ansvar for organisering og praktisk gjennomføring av kurset.

Ta gjerne direkte kontakt via e-post eller mobil hvis du har spørsmål.