Laster Hendelser

Karrieredagen 2019 arrangeres i Mo i Rana den 22. januar for elever og studenter på Nord-Helgeland. Vi inviterer bedrifter, offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner til å delta på arrangementet.

Programmet kommer snart – følg med! Som tidligere år har vi både stands, aktiviteter, foredrag og konkurranse. Hint: SKAM

 

Rigging:

Utstillere kan starte å rigge opp ustyr på stands dagen i forkant, dette kan gjøres fra kl 14.00 – 18.00!
OBS! Kl. 18.00 stenges Ranahallen.

Bakgrunn
For å presentere de mange utdannings- og karrieremulighetene som finnes i vår region arrangerer vi i samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter en stor Karrieredag i Ranahallen. Vi vil på denne måten bidra til at ungdommen velger rett utdanning og yrkesvei, og øke mulighetene for at flere velger å bosette seg i regionen etter endt utdanning.

Målgruppa er 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal – i underkant av 600 stk., elever fra 1., 2. og 3. trinn ved Polarsirkelen vgs., Mosjøen vgs. og KVN Nesna – ca. 1100 stk., studenter ved Nord universitet i tillegg til lærere, rådgivere og rektorer. Til sammen i underkant av 2000 stk.

Prosjektet er et treårig samarbeid (2018-2020) mellom industri- og teknologibedrifter, offentlige virksomheter, grunnskoler på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, Nord universitet, Kunnskapsparken Helgeland, Karrieresenteret, Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Ranaregionen Næringsforening og Helgeland Sparebank.

Prosjektet er et tiltak for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland og sikre høyere gjennomføringsgrad blant elevene, i tillegg til å gjenspeile de yrkes- og karrieremuligheter som finnes i regionen.

Ta kontakt med Kunnskapsparken Helgeland på tlf.: 75 13 77 10 eller e-postadresse: post@kph.no snarest for påmelding eller mer informasjon.