Laster Hendelser

Kurset er for personell som skal foreta målinger og utstede entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledninger e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer og stoffblandinger. Kurset er godkjent for arbeid offshore. For personell i landbasert virksomhet som skal registreres som kontrollør hos Arbeidstilsynet, kan dette kurset være tilstrekkelig dersom de har god kompetanse innen risikovurderinger.

Innhold i kurset «Kontrollør – Gassmåling før entring og arbeid» (3 dager):

• Forskrifter, regelverk og krav for entrings- og arbeidstillatelser
• Branntekniske, fysikalske og kjemiske egenskaper til aktuelle gasser og gassblandinger
• Kjemisk helsefare og grenseverdier
• Måling og håndtering av LRA
• Sensorer og instrumenter for måling av brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser.
• Klargjøring, bruk og vedlikehold av bærbare gassmåleinstrumenter
• Krav til bruk av åndedrettsvern og pusteluftutstyr
• Statisk elektrisitet som tennkilde
• Måleteknikk med måleplan
• Rengjøring/gassfriingsmetoder, sikkerhet og kvalitet for ulike metoder
• Praktiske øvelser i gassmåling, måling på LRA, utstedelse av entrings- og arbeidstillatelse, gassfriing og klargjøring for entring.

Faglig ansvarlig: Kiwa Teknologisk Institutt
Sted: Mo i Rana
Pris: kr. 14 000,-

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Bindende påmelding innen 1. juni.
For påmelding og spørsmål, kontakt Krister Salamonsen (ks@kph.no).