Laster Hendelser
 • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kurs pakking, distribusjon og salg

Velkommen til andre del av innovasjon Norge kurset i pakking, distribusjon og salg.

Under finner du presentasjoner og ulike vedlegg som avtalt:

181113 Mosjøen Workshop mva – Reiselivsnæringen – Spørsmål – Skrivebeskyttet

Kalkyle, pris

Mal produktark

Mosjøen 13. november 2018. MVA for Reiselivsnæringen PDF

Pakkereiseloven, en kort innføring

Varde Experience Quality

Kurset er støttet av Innovasjon Norge og arrangeres av Kunnskapsparken Helgeland i samarbeid med Helgeland reiseliv.

Program i PDF

Målgruppe

Kurset er spesialtilpasset bedrifter innen reiseliv -og opplevelsesnæringen

Kursinnhold

Kurset arrangeres over to samlinger den 12. – 13. november og den 11. desember hvor deltakerne får arbeide med å utvikle egne pakker for distribusjon og salg.

Faglig ansvarlig for kurset er 2469 Reiselivsutvikling:

Børre Berglund har omfattende erfaring fra reiselivsnæringen i Norge og internasjonalt. Siden 1990 har Børre arbeidet med distribusjon og salg av norske reiselivsprodukter – nasjonalt og internasjonalt.

I de senere årene er også turoperasjon, pakketering, oppbygging av priser og kalkyler områder som Børre har jobbet mye med. Utvikling av vintertilbud i Nord-Norge, Nordlysprodukter og aktivitetspakker i Sogndal, Jostedalen og Romsdalen er alle pakketeringsoppgaver der han har bidratt. Børre vil innlede på tema som markedsorientering, pakketering, prising, distribusjon og relasjonssalg – og være rådgiver/samtalepartner for kursdeltakerne på disse områdene.

Signe Eriksen har omfattende praksis fra bank, industri og regnskapsvirksomhet. Signe Eriksen har siden 2001 ivaretatt vervet som daglig leder for Stiftelsen Reisegarantifondet. RGF er en lovbestemt ordning som skal sikre kunder som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos reisearrangøren.

I 2005 ble Signe Eriksen utnevnt som medlem av Markedsrådet. Markedsrådet er en statlig myndighet som har til hovedoppgave å avgjøre klager på markedsføring. Markedsrådets avgjørelser er endelige, og kan bare settes til side av de ordinære domstoler. Signe er fra og med 1. april 2009 også medlem av Forbrukertvistutvalget. Signe vil innlede og svare på spørsmål om Pakkereiseloven og Reisegarantifondet (RGF).

Program

12. november 12:00 – 19:00 (middag 19:30)

Del 1, Markedsforståelse og markedsorientering– hva er attraktivt å pakketere?

 • Gjennomgang av virkemidler og reiselivets moderniserte verdikjede
 • Markedsorientering som arbeidsform
 • Gjennomgang av tilgjengelige og relevante markedsanalyser – hva som er attraktivt å pakketere

Del 2, Pakkereiseloven, pakketering og kalkyler

 • Gjennomgang av hovedinnholdet i Pakkereiseloven
 • Reisegarantifondet og hva reisegarantiordningen dekker
 • Målgrupper og konkurrenter, definisjon per pakketerte produkt
 • Gjennomgang av hvordan en pakke bygges opp – hvordan en setter sammen et pakketilbud
 • Kalkyler og pris, netto og bruttopriser, fortjenestemargin om merverdiavgift
 • Utforming av produktark, bruk av tekst og bilde
 • Testing av produkter
 • Egenaktivitet: Deltakerne pakketerer selv med rådgivning fra kursledere

13. november 08:30-13:30

Del 3, Internett som salgskanal, salgskampanjer og relasjonssalg

 • Salg nasjonalt og internasjonalt
 • Fordeler og forutsetninger for bruk av internett som salgskanal
 • Relasjonssalg, identifisering av kunder, kundemøte og avslutning av salg
 • Salgskampanjer, hvordan bygge opp en effektiv salgsannonse og salgskampanje
 • Forskjeller og fokus i nysalg, mersalg, kryssalg og gjensalg
 • Egenaktivitet: Deltakerne øver seg på presentasjon av egne produkter i salgsmøte

Del 4, Distribusjon

 • Distribusjon lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – bruk av ulike kanaler
 • Hvilke er de mest bruke distribusjonskanalene i de ulike markedene?
 • Forskjeller mellom lokale bookingselskap, incomingoperatører, turoperatører, OTA-er, grossister og reisebyråutsalg, per marked
 • Provisjonssatser og distribusjonsavtaler
 • Flerkanalstrategi og bruttopris

11. desember 10:30-15:00

Del 5, Gjennomgang av pakker og kalkyler. Distribusjon og test av disse

 • Kort repetisjon av innhold på første samling
 • Deltakerne presenterer pakke-forslag, tilbakemeldinger på disse
 • Diskusjon av de ulike pakkeforslagene
 • Test av pakkene, når og hvordan?

Hvilke distribusjonskanaler er best egnet for aktuelle pakke

Påmelding

Til epost: post@kph.no.