Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Jobber du med forskning og utvikling (FOU) i din bedrift?
Ønsker du info om virkemiddelapparatet, og hvilke støtteordninger som kan være aktuelle?

9. mai kommer Innovasjon Norge og Forskningsrådet til Campus Helgeland for å informere om hvilke muligheter som finnes i støtteordningene. 

Se beskrivelse og program i fanene under. Påmelding gjøres med skjema i høyre fane (under) eller ved å sende e-post til post@kph.no.

Åpen dag for næringslivet — Mo i Rana

Tid: Onsdag 9. mai kl. 08:00-16:00.
Sted: Rom C112 på Campus Helgeland, Mo i Rana.
Pris: Deltakelse og lunsj er gratis.
Påmelding: Send e-post til post@kph.no eller bruk skjema i høyre fane.

Onsdag 9. mai kommer Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge  til Mo i Rana.

De skal informere om sine ordninger og hvilke muligheter Helgelandsbedrifter har for å få støtte.  Med på seminaret er også det lokale innovasjonsmiljøet —  Rana Utviklingsselskap og Kunnskapsparken Helgeland.

Seminaret er gratis, og du som deltar får: 

  • Knytte kontakt med virkemiddelapparatet
  • Veileding om hvilke bedrifter og prosjekter støtteordningene gjelder for
  • Tips og råd for hvordan støtteordningene bør søkes til og brukes
  • Høre lokale bedrifters erfaringer med støtteordninger og egne FOU-prosjekt
  • Diskutere eget FOU-prosjekt og hva som er dine muligheter for støtte/bistand

Hvem er seminaret for? Hvem kan delta?

Seminaret er — som navnet antyder — åpent. Alle som ønsker å vite mer om støtteordninger og muligheter for finansiering er velkommen til å gjøre påmelding og delta. Vi stiller ingen krav til type organisasjon eller hvilken rolle du har i virksomheten. Vi setter heller ingen begrensning for hvor mange ansatte som får være med fra hver bedrift.

Grip sjansen! Gjør påmelding til arrangementet i dag, og få viktig info om muligheter for støtte til både store og små FOU-prosjekt.

Vi anbefaler spesielt at du benytter muligheten til å møte og knytte kontakt med virkemiddelapparatet og innovasjonsmiljøet på individuelle lynmøter. Se mer info om lynmøtene i programmet og oppgi i påmeldingen hvem du ønsker å møte.

Program — Mo i Rana

08:00—08:30 | Ankomst og kaffe
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd.


08:30—08:40 | Velkommen
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd.


08:40—08:50 | Velkommen til Campus Helgeland
Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland — om historien og potensialet.


08:50—10:00 | Presentasjon av bedriftshistorier
Lokale bedrifter forteller om sine erfaringer med virkemiddelapparatet og verdien av internt FOU-fokus.

  • Rana Gruber
  • Celsa
  • Ferroglobe

10:00—10:15 | Pause og kaffe


10:15—11:15 | Hva er et godt prosjekt?
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd — om hva som kan støttes og hva som er viktig å få frem i prosjektbeskrivelsen.


11:15—12:00 | Lunsj


12:00—12:45 | Presentasjon av støtteprogrammer fra Innovasjon Norge
Inger Teigstad, Innovasjon Norge — Om tilskudd til lån og bedrifter, og utlysning av EØS-midler.


12:45—13:30 | Presentasjon av støtteprogrammer fra Norges forskningsråd
Tor Einar Johnsen, Norges forskningsråd — BIA — Brukerstyrt Innovasjonsarena
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd — NæringsPHD— Doktorgrad i bedrift


13:30—14:00 | Presentasjon av MOFI
Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland — om arbeidet med mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.


14:00—14:15 | Pause og kaffe


14:15—16:00 | Individuelle lynmøter
Benytt anledningen til å ha individuelle lynmøter med kompetansemeglere og ansatte fra virkemiddelapparatet og innovasjonsmiljøet. Dette er en gylden mulighet for å diskutere påbegynte eller påtenkte utviklingsaktiviteter, avklare om det finnes muligheter for støtte og få tips til hvordan du bør gå frem søknadsprosessen.

Åpen dag for næringslivet — påmelding

[contact-form-7 404 "Not Found"]