Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Jobber du med forskning og utvikling (FOU) i din bedrift?
Ønsker du info om virkemiddelapparatet, og hvilke støtteordninger som kan være aktuelle?

I mai drar virkemiddelapparatet på Helgelandsturné for å holde seminarer om støtteordninger og hvilke muligheter som finnes innen hver ordning. 

Seminarene arrangeres i Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund. Se beskrivelse og program i fanene under. Påmelding gjøres med skjema i høyre fane (under) eller ved å sende e-post til post@kph.no.

Åpen dag for næringslivet — Mosjøen

Tid: Onsdag 2. mai kl. 08:30-14:00.
Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen.
Pris: Deltakelse og lunsj er gratis.
Påmelding: Send e-post til post@kph.no eller bruk skjema i høyre fane.

Onsdag 2. mai kommer Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge til Mosjøen.

De skal informere om sine ordninger og hvilke muligheter Helgelandsbedrifter har for å få støtte.  Med på seminaret er også aktørene i det lokale innovasjonsmiljøet — Mosjøen og Omegn Næringsselskap, Sentrum Næringshage og Kunnskapsparken Helgeland.

Seminaret er gratis, og du som deltar får: 

  • Knytte kontakt med virkemiddelapparatet
  • Veileding om hvilke bedrifter og prosjekter støtteordningene gjelder for
  • Tips og råd for hvordan støtteordningene bør søkes til og brukes
  • Høre lokale bedrifters erfaringer med støtteordninger og egne FOU-prosjekt
  • Diskutere eget FOU-prosjekt og hva som er dine muligheter for støtte/bistand

Hvem er seminaret for? Hvem kan delta?

Seminaret er — som navnet antyder — åpent. Alle som ønsker å vite mer om støtteordninger og muligheter for finansiering er velkommen til å gjøre påmelding og delta. Vi stiller ingen krav til type organisasjon eller hvilken rolle du har i virksomheten. Vi setter heller ingen begrensning for hvor mange ansatte som får være med fra hver bedrift.

Grip sjansen! Gjør påmelding til arrangementet i dag, og få viktig info om muligheter for støtte til både store og små FOU-prosjekt.

Vi anbefaler spesielt at du benytter muligheten til å møte og knytte kontakt med virkemiddelapparatet og innovasjonsmiljøet på de individuelle lynmøtene. Du oppgir i påmeldingen hvem du ønsker å møte.

Program — Mosjøen

08:30—09:00 | Ankomst og kaffe


09:00—09:10 | Velkommen
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd.


09:10—09:40 | Presentasjon av bedriftshistorier
Lokale bedrifter deler sine erfaringer med bruk av tjenester og støtteordninger i virkemiddelapparatet.


09:40—10:20 | Hva er et godt prosjekt?
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd — om hva som kan støttes og hva som er viktig å få frem i prosjektbeskrivelsen.


10:20—10:30 | Pause og kaffe


10:30—11:00 | Presentasjon av støtteordninger fra Innovasjon Norge
Inger Teigstad, Innovasjon Norge


11:00—11:30 | Presentasjon av støtteordninger fra Norges forskningsråd
Bjørn Gjellan Nielsen, Norges forskningsråd — BIA, ENERGIX og NæringsPHD.


11:30—12:00 | Presentasjon om MOFI
Hans Petter Nyvik, Kunnskapsparken Helgeland — om arbeidet med mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.


12:00—12:30 | Lunsj


12:30—14:00 | Individuelle lynmøter
Benytt anledningen til å ha individuelle lynmøter med kompetansemeglere og ansatte fra virkemiddelapparatet og innovasjonsmiljøet. Dette er en gylden mulighet for å diskutere påbegynte eller påtenkte utviklingsaktiviteter, avklare om det finnes muligheter for støtte og få tips til hvordan du bør gå frem søknadsprosessen.

Åpen dag for næringslivet — påmelding

[contact-form-7 404 "Not Found"]