Laster Hendelser

Å ekspandere som bedrift koster.

Hvordan får noen det til mens andre mislykkes på veien? Hva skal man ta hensyn til i en slik fase, og hva skal man være obs på?

Vi tilbyr sammen med Azets Insight dagskurs i voksesmerter hos bedrifter. Kurset er delt inn i to ulike deler, en generell del og en HR-del.

De fleste selskaper ønsker å vokse, enten jevnt og stabilt eller ekspansivt. Uansett ønske om vekst er det fallgruver man må styre unna og muligheter man må ta. Ofte er den avgjørende faktoren eierne, ledelsen og de ansattes risiko-appetitt og endringsevne.

Så hvordan skal man vokse? De fleste selskaper fokuserer på å få vekstdrivere som kunder, teknologi, organisasjon og daglig drift, men holder egentlig det?

Målgruppe

Kurset passer for personer i bedrifter med vekstplaner eller -ambisjoner. Det er en fordel med grunnleggende kunnskaper i økonomi.

Kursinnhold

På dette kurset vil du få presentert reelle kundehistorier om voksesmerter, hva som er årsaken til at enkelte kunder stagnerer og andre opplever suksess samt hva du som eier, leder eller ansatt bør tenke for å sikre bærekraftig vekst.

I HR-delen av kurset fokuserer vi på menneskene og viktige aspekter en må ta hensyn til hos en bedrift i vekst. I en periode med rask vekst og et høyt tempo i bedriften må man sørge for at noen områder ikke blir nedprioritert. Ofte kan man se at HR-oppgaver og fokus på arbeidsmiljø kan få mindre fokus i slike perioder, og dette bør bedrifter prøve å unngå slik at en slipper misfornøyde ansatte.

Etter kurset vil du sitte igjen med noen konkrete tips til hva du bør gjøre for å oppnå den veksten du ønsker og hva du bør ta fatt på neste virkedag.

Kursholdere

Mats Lorentsen

Mats har mastergrad i International Business fra EBS London og bachelorgrad i International Marketingfra NBS Singapore, begge med et helhetlig perspektiv på utvikling og drift av selskaper. Han har erfaring som bedriftsrådgiver i DNB Bank ASA, prosjektøkonom og endringsleder i Aker Solutions ASA og TeekayPetrojarlAS, samt har jobbet som økonomi og strategirådgiver i EY. Han har god erfaring med finansiell-og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid. Han har vært mentor i Venture Cup hvor han var sparringspartner og rådgiver for gründerbedrifter i startfasen. Mats har jobbet med en rekke forskjellige virksomheter i forskjellige bransjer og av ulik størrelse, noe som gir en verdifull kompetanse og erfaring.

Monica Winge

Monica er rådgiver på Azets Advisorys HR-team. Her bistår hun kunder med små og store problemstillinger innenfor HR-området. Hun har erfaring med rådgivning tilknyttet personalsaker, permitteringsprosesser og utarbeidelse av interne reglement, samt at hun har erfaring innen lønnsnær HR, lederstøtte, og som kursholder for både interne og eksterne.

Påmelding

Send e-post til post@kph.no. Bindende påmelding. Vi tar forbehold om nok påmeldte.

Spørsmål?

Eline H. Raphaug  har ansvar for organisering og praktisk gjennomføring av kurset.

Ta gjerne direkte kontakt via e-post eller mobil hvis du har spørsmål.