Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

What’s in IT for me?

SINTEF Helgeland og Arctic Cluster Team arrangerer seminar om digitalisering. Det er hentet inn ledende fagmiljøer med god erfaring fra prosjekter med industribedrifter nasjonalt og internasjonalt. Innlederne er fra IBM Watson IoT Center i Tyskland, SINTEF Digital, NTNU og Siemens. De vil konkretisere muligheter innen anvendelse av digitale teknologier og hjelpe bedriftene med å avgrense, sette mål og prioritere videre aktivitet.

ACT har mål om økt digitalisering, og i det digitale veikartet for klyngen har bedriftene identifisert et behov for å øke kompetansen om digitale teknologier, og at vi øker forståelsen for hvordan de kan brukes til å skape verdi for virksomhetene. For å møte dette behovet er det i samarbeid med ressurspersoner fra kunnskapsmiljø og bedrifter i klyngen satt sammen et program for denne felles fagdagen.

Les mer om seminaret på nettsiden til ACT her.