Skip to content

Samarbeid for et attraktivt Nordland

Vi må samarbeide mer, dra i samme retning, ikke jobbe mot hverandre, men for og med hverandre.

Vitensenter Nordland

Foto: Allan Berg

Snart åpner Vitensenter Nordland!

Visjonen for Vitensenter Nordland er lekende læring og opplevelser for et attraktivt Nordland. Fra april 2021 er det på plass et komplementært team med syv ansatte som gleder seg til å åpne et nytt fantastisk populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter for Nordland her i Mo i Rana. Samlokalisert med Helgeland Museum og Rana Kunstforening, ny kafé og restaurant i Moment, – tett på Moholmen, Sjøfronten og småbåthavna – blir dette unikt. Vitensenteret skal være et viktig supplement til barnehager og skoleverk, men ikke minst et nytt opplevelsestilbud, attraktivt for oss som bor her og for de som besøker oss.

Gjennom Vitensenteret vil barn, ungdom og allmenheten i Nordland ta del i en nasjonal satsing innen matematikk, naturvitenskap og teknologi som skjer via vitensentrene i Norge. På dagtid vil barnehager og skoleklasser på alle trinn få tilrettelagt kunnskapsformidling av gode vitensenterpedagoger.

Vitensenter Nordland blir et unikt lærings- og opplevelsestilbud som skal bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping i Nordland. Ved å tilrettelegge arrangementer og temadager vil det skapes undring og nysgjerrighet.

For at Vitensenteret skal nå hele Nordland tilrettelegges det for mobile vitensentertilbud. Dette gjøres etter avtale og i samarbeide med kommuner, skoler, museer, biblioteker, Newton-rom og andre formidlingsmiljø.

Veien mot et vitensenter i Nordland

Covid-19 har gjort at åpningen av Vitensenteret er blitt forsinket. Nå håper vi at pandemi og smittevernregler lar oss få åpne dørene i løpet av mai.

Kunnskapsparken Helgeland tok initiativ til etablering av et nytt regionalt vitensenter for Nordland allerede i november 2015. På veien frem mot åpning har Vitensenteret fått bred støtte fra utrolig mange og sentrale aktører.

Rana kommune har bidratt i etableringen ved å gi årlig driftsstøtte og det er etablert et sterkt eierskap i et non-profitt aksjeselskap. Vitensenteret har fått attraktive sentrumsnære lokaler i samarbeid med Moment, tidligere Museumsgården.

Takket være et sterkt samspill mellom Rana kommune, banker, stiftelser, næringsliv, og fylkeskommunen ble Vitensenter Nordland godkjent av Norges Forskningsråd som et nytt regionalt vitensenter i Norge i januar 2019.

Kunnskapsparken har ivaretatt daglig ledelse og prosjektledelse frem til 6. april da fast daglig leder ble ansatt. Veien frem til etableringen har vært lang, men avgjørende for å kunne bygge opp et attraktivt lærings- og opplevelsessenter.

Mange har gitt viktige bidrag til utstyr, installasjoner og utstillinger. Dette gode samspillet mellom mange aktører har vært avgjørende for realiseringen.

Nå har Helgeland Kraft, Vitensenter Nordland, Leirfjord kommune og Kunnskapsparken Helgeland tatt initiativ til etablering av et nasjonalt vannkraftsenter knyttet til Øvre Forsland Kraftverk hvor det skal etableres et spennende samarbeid mellom vannkraftsenteret og vitensenteret.

Vitensenter Nordland er allerede koblet på flere nasjonale kompetanseprosjekt som vitensentrene i Norge har tatt initiativ til. Super:bit er en del av regjeringens Teknologiske skolesekk, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette tilbudet leveres til alle elevene på 6. trinn i løpet av skoleårene 2020/21. Gjennom prosjektet gis det gratis klassesett i micro:bits, kurs for lærere og formidlingstilbud til alle 6.-klassetrinn i Nordland. Kodekraft er digitalt undervisningsprogram om programmering og energikilder som er skreddersydd for 9.- og 10. trinn og skal gi elevene økt kunnskap om teknologi, algoritmisk tenkemåte, programmering og aktuelle energiutfordringer. Ved etablering av Vitensenter Nordland tilbys dette nå til samtlige skoler i Nordland.

Vi må bli attraktive for oss selv og for andre

Mye går bra i landsdelen og i regionen. Både næringsliv og offentlig virksomheter viser vilje til omstilling og utvikling av nye produkter og tjenester. Det går generelt veldig godt, til tross for pandemien.

Mange store samferdselsprosjekter er allerede på plass med bedre veier og tunneler. Det investeres store beløp innen havbruk og ny industri. Reiseliv- og opplevelsesnæringen på Helgeland har vokst over flere år og vil få en betydelig vekst ved en ny stor flyplass. Flere reiselivsbedrifter har gjort store investeringer som bidrar til økt kvalitet for lokalsamfunnet og som er viktig for å trekke til oss flere besøkende. Veldig mange har fokus på miljø og økt bærekraft. Ved å jobbe sammen kommer vi til å se flere smarte løsninger fremover, som er bra både for oss og for miljøet.

Til tross for at det går bra i næringslivet, går befolkningsutviklingen derimot i feil retning. For mange forlater Nordland og for få flytter hit. Vi blir dessverre færre. Fortsetter denne utviklingen vil vi om noen år ha store problemer med å opprettholde konkurransekraft i næringslivet og gode offentlige tjenestetilbud på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det vil ikke bare handle om å etablere nye virksomheter, men like mye om å opprettholde det som vi har i dag.

Et vitensenter vil bidra positivt i kompetanse- og stedsutvikling, men jobb, samferdsel, skoler og barnehager er avgjørende for at vi er tilgengelig for nye unge. Vi må alle sammen bidra til at byene våre, kommunene, bygdene, regionen og landsdelen blir enda mer attraktiv. Vi må samarbeide mer, dra i samme retning, ikke jobbe mot hverandre, men for og med hverandre.

Det som ikke koster penger er i første omgang å snakke frem de som får det til, de som har ideer og skaper nye virksomheter, de som opprettholder gode offentlige tjenestetilbud som er viktig for at samfunnet fungerer. Ofte er det dessverre de negative innspillene som tiltrekker seg mye oppmerksomhet og tar for mye energi og plass i det offentlige rom og på sosiale medier. Det handler mye om våre holdninger, om hvordan vi snakker om oss selv og andre.

Vær stolt av plassen du er fra. Bruk helga og tiden fremover til å framsnakke alt det positive som skjer i regionen. God helg!

Denne kronikken sto første gang på trykk i Rana Blad den 10.04.2021

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.