Skip to content

Vil du jobbe med innovasjon og utvikling?

Vi søker etter nye medarbeidere for fast ansettelse. Ta kontakt dersom du er interessert i å bli med på laget!

Kunnskapsparken Helgeland er et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft, verdiskaping og vekst. Med sterk forankring i næringslivet og offentlig sektor er vi godt posisjonert for å kunne jobbe for utvikling i regionen.

Nå ønsker vi å forsterke teamet, og ser etter deg som vil realisere nye innovasjons- og utviklingsprosjekter gjennom samspill med bedrifter og samfunnsaktører. Du kjenner deg igjen i våre verdier som er solid, synlig, samlende og skapende. Vi er på utkikk etter en positiv, fremoverlent og strukturert person som har et stort hjerte for bærekraftig utvikling på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Hvorfor bør du søke?

  • Arbeidsoppgavene er varierte, og kan bestå av å legge til rette for utviklingssamarbeid og arrangementer, bidra med prosessledelse, bistå gründere og bedrifter med forretningsutvikling, være vertskap for besøk fra inn- og utland, og formidle aktuelle saker på nettside og i ulike sosiale kanaler.
  • Hos oss får du bidra til økt bærekraft globalt ved å lede spennende samarbeids- og utviklingsprosjekter, og bistå bedrifter i utvikling av nye tjenester, produkter og forretningsmodeller.

    Brenner du for samspill som skaper vekst, og vil bidra til bærekraftig utvikling av næringslivet? Da håper vi du vil søke!

Kvalifikasjoner

Vi er på utkikk etter deg med kompetanse innen innovasjon, ledelse, kommersialisering, bærekraft, strategisk kommunikasjon eller andre områder som er relevante for oss og for næringslivet på Helgeland. Det er også fint om du har fagkompetanse innen teknologi, geologi, realfag.

Det er en fordel om du er resultatorientert og en pådriver for utvikling. Du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. Du er tillitsvekkende, stødig og ryddig i dialog og gjennomføring.

Du har et godt øye for identifisering av prosjektmuligheter, og bidrar til kobling og et godt samspill mellom FoU-aktører og næringsliv.  Du har god oversikt over virkemiddelapparatet og har erfaring med å utvikle søknader til relevante støtteordninger både på norsk og engelsk.
Du er god på involvering av relevante partnere. 

Spennende utviklingsmuligheter

Næringslivet på Helgeland kjennetegnes av folk med god evne til å omstille og realisere spennende satsinger. Viktige og etablerte næringer i regionen er prosessindustri, kraftproduksjon, sjømat, transport og reiselivsnæringen. Kunnskapsparken Helgeland spiller på lag med alle bransjer og virkemiddelaktører og når stadig nye milepæler som bidrar til vekst.

Vi er en del av den nasjonale SIVA-strukturen, og leverer inkubatortjenester og forretningsutvikling til næringslivet.

Vårt motto er Samspill skaper vekst, og vi kan vise til mange resultater skapt gjennom godt samspill. Noen satsinger vi har tatt initiativ til og ledet utviklingen av er: 
Campus Helgeland    SINTEF Helgeland    Vitensenter Nordland  

Flere av initiativene drives fram som store samarbeidsprosjekter i vår portefølje:
Trainee Helgeland    Ocean Cluster Helgeland    Arctic Cluster Team    Heile Helgeland    Katapultnode Helgeland   

De industrielle satsingene det jobbes med i nord, har stor betydning for Norges muligheter til å nå sine klimaforpliktelser. Klyngen Ocean Cluster Helgeland er sentral i utvikling av havvind-satsing utenfor Helgeland, og Arctic Cluster Team (ACT)  samarbeider for å utvikle en mer moderne, attraktiv og bærekraftig industri. For Norge er ACT er et industrielt tyngdepunkt i nord, og klyngen bidrar til å operasjonalisere regjeringens ambisjoner i nordområdemeldingen. For EU representerer ACT et industrielt tyngdepunkt i Arktis. Klyngen gir industrien og Norge en stemme som kan være med å påvirke EUs politikk for nordområdene, og vise hvordan bærekraftige løsninger utviklet i Arktis kan bidra til grønn omstilling globalt. Innenfor dette partnerskapet finnes store og viktige prosjektmuligheter som vi trenger din hjelp til å realisere. Eksempel på fagområder vi jobber mye med er sirkulær økonomi, digitalisering og samarbeid som bidrar til elektrifisering og reduksjon av CO2-fotavtrykk gjennom verdikjedeutvikling (karbon, batteri, hydrogen, bio og plast).

Andre eksempler på selskap vi har eierskap i og jobber med å utvikle i tett samspill med andre eiere er Arven og Industrial AM.

Det er et stort behov for bærekraftig omstilling og utvikling av nye verdikjeder, og Helgeland har et enormt potensial for utvikling og vekst frem mot 2035. Menons mulighetsstudie for Helgeland viser at dersom potensialet for sjømat-, reiselivs- og kraftforedlende industri realiseres, vil det kunne føre til en økning i antall sysselsatte på over 9000. I tillegg til dette er det et stort potensial for vekst i teknologibedrifter og i mineralnæringen.

Søknadsfrist: 25. januar 2024. Søknader vurderes fortløpende.
Alle søknader behandles konfidensielt.

Gå til finn.no

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.