fbpx
Finansiering 2017-10-25T17:01:15+00:00

FINANSIERING

Finansiering

Kunnskapsparken Helgeland bistår gründere og etablerte bedrifter med å skaffe privat finansiering og offentlige virkemidler til forretningsutvikling og forskning.

Våre ansatte har erfaring med de mest brukte støtteordningene til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og andre nasjonale og regionale støtteordninger. Vi bistår regelmessig gründere og etablerte bedrifter med søknader om følgende: markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd for gründere, innovasjonskontrakter (IFU) mellom leverandør og kunde, investeringstilskudd, opplæringstilskudd, internasjonaliseringsstøtte, designstøtte og SkatteFUNN. Vi bistår også gründere og etablerte bedrifter i innhenting av privat kapital.