Finansiering

Vi bistår gründere og etablerte virksomheter med å få privat og offentlig finansiering til forretningsutvikling og forskning.

Offentlig finansiering

Våre ansatte har kompetanse på valg og bruk av støtteeordninger for alle typer av utviklingsprosjekt og bransjer. Her er noen av de mest brukte ordningene.

Gründer og oppstart

Kommunale næringsfond
Markedsavklaring
Kommersialisering

Design

Designdrevet innovasjon

Forskning

SkatteFUNN
Innovasjonsprosjekt
Nærings-PHD
Demonstrasjonsprosjekter
Pilot X
Kompetanse- og samarbeidsprosjekter
Regionale forskningsfond

Reiseliv

 

Kontakt Krister Salamonsen (ks@kph.no) eller Rolf Skogvold (rs@kph.no) hvis du vil ha hjelp til søknadsskriving eller vite mer om hvilke ordninger som kan være aktuelle for din virksomhet.

Privat finansiering

Vi gir råd om strategi for innehenting av privat kapital, samt bistår med utforming av forretningsplaner, pitch og annen klargjøring/grunnlag som er nødvendig for å lykkes med kapitalinnhentingen. Vi har et bredt nettverk av finansielle insitusjoner og investorer, og hjelper deg gjerne med komme i kontakt med aktører som kan være aktuelle for nettopp din virksomhet eller utviklingsprosjekt.

Kontakt Rolf Skogvold (rs@kph.no) eller Bjørn Audun Risøy (bar@kph.no) for mer informasjon om hvordan vi kan bistå.