FORRETNINGSUTVIKLING

Vi bistår etablerte bedrifter som har ideer til nye produkter, nye tjenester eller vil inn på nye markeder. Vi bistår også med forbedring av eksisterende produkter og tjenester.

Vi tilbyr faglig støtte til utvikling og kommersialisering av ideer, kobling til kunder og innovasjons- og FoU aktører, hjelp til å skaffe privat og offentlig finansiering, samt tilgang til kontorfasiliteter. Som en del av SIVAs inkubatorprogram tilbyr vi subsidiert rådgivning og husleie til bedrifter som blir tatt opp til inkubasjon. Vi tilbyr rådgivning til 300 kr. pr. time (25% av markedspris). Dette gjelder små- og mellomstore bedrifter som utvikler nye produkter og tjenester med nasjonalt eller internasjonalt potensial.

Inkubatortjenester