KOMPETANSE

Kompetanse

Gjennom å være motor, megler og møteplass setter Kunnskapsparken Helgeland opp kurs og studier ut fra innmeldte behov hos bedrifter og offentlige virksomheter. Tilbudene skapes i dialog og i samarbeid med ulike bransjer og vil hele tiden være i utvikling.

Vårt hovedmål er å forsterke arbeidet med kompetanseheving i regionen basert på behovene i næringsliv og offentlig sektor.  Gjennom bransjegruppene holder vi åpne møter med ulike bransjer for å avdekke behov, informere om nyheter og bli bedre kjent med bedriftene i regionen. Dette danner fundamentet for vårt kompetansearbeid og basis for mange av våre aktiviteter gjennom året.

Ønsker du å bli invitert? Send oss en e-post eller ring 75 13 77 10!

Ut fra kundenes ønsker legger vi også til rette seminarer, nettverksmøter, konferanser og ulike kurs for å imøtekomme innmeldte behov og bidra til å løse utfordringer i privat og offentlig sektor. Vi skal være bindeledd mellom bedrifter og utdanningstilbydere, og megle fram nye kurs og studier på Helgeland ut fra innmeldte behov.

Ved å ta opplæring lokalt, sparer bedriftene tid og kostnader. Ta kontakt med oss dersom vi kan bistå deg eller din bedrift med opplæring.