Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet

Her har vi samlet en oversikt over støtteordninger som bedriften din kan benytte seg av i forbindelse med Korona/Covid-19.

Illustrasjon av koronavirussykdommen Covid-19.

Gratis veiledning

Kunnskapsparken Helgeland har fått støtte fra Nordland fylkeskommune og SIVA for å bistå enda flere bedrifter. Vi tilbyr gratis veiledning for valg og bruk av støtteordningene basert på behovene til din virksomhet. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende veiledningstime.

Støttegivere

Regjeringen

Har samlet sin egen oversikt over nasjonale tiltak på regjeringen.no.

(Både for næringsliv, familieliv og aller andre deler av samfunnet.)

Forskningsrådet

Har satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe søkere som har prosjekter, eller skal starte opp prosjekter i 2020.

Bl.a. har de kortere behandlingtider og tilbyr høyere grad av støtte for flere av sine ordninger.

Innovasjon Norge

Har en oversikt over sine krisetiltak for norske bedrifter på innovasjonnorge.no.

De kan tilby avdragsutsettelse på lån, økt støtteandel og bedre finansiering av oppstart og innovasjonstiltak både for gründere og etablerte bedrifter.

NHO

Hos NHO finner du oversikt over tiltak, råd til arbeidsgivere og nyheter relatert til koronaviruset.

Gjensidige-stiftelsen

Korona har store konsekvenser for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Gjensidigestiftelsen kan støtte.

Nordland Fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har satt av en tiltakspakke på 37 millioner for arbeids- og næringsliv i Nordland.

NAV

Skjema for søknader, permittering, oppsigelser og støtte:

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift

Banken din

Hvis bedriften har problemer med å betale avdrag kan dere søke avdragsutsettelse, økt kassakreditt og lån. Bankene administrerer og staten bidrar med lånegaranti.

Ta kontakt med banken din for mer informasjon, eller les mer om lånegarantiordningen på finansnorge.no.

Dette kan du få støtte for

Kontantstøtte

Det gis kontantstøtte som kompensasjon til virksomheter med omsetningssvikt som skyldes Korona. Virksomheten må ha minst 30 % redusert omsetning (20 % for mars) for å få støtte. De som er hardest rammet kan få dekket inntil 90% av uunngåelige faste kostnader.

Søknadsportalen blir klar fra 17. april på altinn.no.

Les mer og prøv kompensasjonskalkulator hos Virke:
Kompensasjonsordning for foretak med omsetningssvikt

Les mer hos PwC:
Kontantstøtte for næringslivet – 6 ting du bør vite

Gründere og vekstbedrifter

Regjeringen og Stortinget har vedtatt en tiltakspakke på 5 milliarder, der mye går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Les mer på regjeringen.no.

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner

Kompetanse-tiltak

Midler til Bedriftsintern opplæring (BIO) i Nordland fylkeskommune. Små bedrifter prioriteres og man kan få støtte med inntil 200 000 kr pr. bedrift. Se info her.

For kompetansetilskuddene til Kompetanse Norge, se her.

Freelancere og enkelt-personforetak

Regjeringen lover å hjelpe. Info fra Regjeringen her og fra NAV her.

Lærlinger og lærekandidater

Stortingets «koronaforlik» sikrer at lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger. Les mer om reglene på nho.no.

Likviditetshjelp

Hvis bedriften har problemer med å betale avdrag kan dere søke avdragsutsettelse, økt kassakreditt og lån. Bankene administrerer og staten bidrar med lånegaranti.

Ta kontakt med banken din for mer informasjon, eller les mer om lånegarantiordningen på finansnorge.no.

Gratis veiledning

Vi har fått støtte fra Nordland fylkeskommune og SIVA for å bistå enda flere bedrifter. Vi tilbyr gratis veiledning for valg og bruk av støtteordningene basert på behovene til din virksomhet.

Ta kontakt med Bjørn Audun, Monica eller Rolf for en gratis og uforpliktende veiledningstime.

Bjørn Audun Risøy

Daglig leder

Rolf Skogvold

Forretningsutvikler

Monica Paulsen

Prosjektleder

Nyhetsbrev om støtteordninger

Vil du vite mer? Vi sender nyhetsbrev om offentlige støtteordninger til kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Meld deg på her: