Kompetansemeglere for industri og offentlig sektor

MOFI er en del av det nasjonale programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», som skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

MoFI er et fireårig prosjekt i perioden 2017-2020, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen “Virkemidler for regional FoU og Innovasjon” (VRI).

Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Kompetansemeglere for industri og offentlig sektor

MOFI er en del av det nasjonale programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», som skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

MoFI er et fireårig prosjekt i perioden 2017-2020, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen “Virkemidler for regional FoU og Innovasjon” (VRI).

Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Les mer:

Hva kan vi bistå med?

Våre kompetansemeglere gir veiledning, informasjon og rådgivning til bedrifter om:

  • Produkt-, prosess- og tjenesteutvikling

  • Aktuelle virkemidler/støtteordninger for ditt FoU-prosjekt

  • Koblinger til relevante FoU-miljøer

  • Innspill til og oppfølging av prosjektsøknader

Hva kan vi bistå med?

Våre kompetansemeglere gir veiledning, informasjon og rådgivning til bedrifter om:

  • Produkt-, prosess- og tjenesteutvikling

  • Aktuelle virkemidler / støtteordninger for ditt FoU-prosjekt

  • Koblinger til relevante FoU-miljøer

  • Innspill til og oppfølging av prosjektsøknader

Kompetansemeglere

Kunnskapsparken Helgeland har prosjektledelse for MOFI med Krister Salamonsen som prosjektleder. I tillegg involveres de andre kompetansemeglerne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Krister eller en av våre andre kompetansemeglere for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

Krister Salamonsen

PHD bedriftsøkonomi

Prosjektleder og kompetansemegler for leverandørindustri

Monica Paulsen

Sivilingeniør

Kompetansemegler for prosessindustri

Thomas Borgen

Sivilingeniør

Kompetansemegler for energiproduksjon

Connie Sperstad

Sivilingeniør

Kompetansemegler for leverandørindustri

Audhild Bang Rande

Økonom

Kompetansemegler for offentlig sektor

Kompetansemeglere for industri og offentlig sektor

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Krister Salamonsen som prosjektleder.

I tillegg involveres de andre kompetansemeglerne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Krister eller en av våre andre kompetansemeglere for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

Krister Salamonsen

PHD bedriftsøkonomi
Leverandørindustri og FOU

Monica Paulsen

Sivilingeniør
Prosessindustri og FOU

Thomas Borgen

Sivilingeniør
Energiproduksjon

Connie Sperstad

Sivilingeniør
Leverandørindustri

Audhild Bang Rande

Økonom
Offentlig sektor

Virkemidler i den regionale satsingen

Kompetansemegling er at kvalifiserte rådgivere (meglere) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller med å få oversikt over mulige støtteordninger for bedriftenes utviklingsbehov og -prosjekter.

Forprosjektmidler er finansiell støtte som skal stimulere bedrifter til å samarbeide med forskningsmiljø i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Maksimalt støttebeløp er 320 000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å få tilsendt mal for søknad og prosjektbeskrivelse.

Mer informasjon om forprosjekter finner du her.

Nettverksmøter er samlinger der bedrifter møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger.

Kompetansemeglere organiserer møtene.

Møtene har som mål at bedriftene kommer fram til felles konklusjoner og handlingspunkter, og at disse leder til felles prosjekter eller satsinger.

Maksimalt støttebeløp er 70 000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å diskutere mulighetene for støtte.

Personmobilitet er finansiell støtte for studenter, bedriftsrepresentanter eller forskere som ønsker å utveksle erfaringer og å bidra inn i nye miljøer.

Bedrifter kan søke om fullfinansiering av forskeropphold med opp til 300 000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å få tilsendt mal for søknad og prosjektbeskrivelse.

Virkemidler i den regionale satsingen

Kompetansemegling er at kvalifiserte rådgivere (meglere) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller med å få oversikt over mulige støtteordninger for bedriftenes utviklingsbehov og -prosjekter.

Forprosjektmidler er finansiell støtte som skal stimulere bedrifter til å samarbeide med forskningsmiljø i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Maksimalt støttebeløp er 320.000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å få tilsendt mal for søknad og prosjektbeskrivelse.

Mer informasjon om forprosjekter finner du her.

Nettverksmøter er samlinger der bedrifter møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger.

Kompetansemeglere organiserer møtene.

Møtene har som mål at bedriftene kommer fram til felles konklusjoner og handlingspunkter, og at disse leder til felles prosjekter eller satsinger.

Maksimalt støttebeløp er 70.000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å diskutere mulighetene for støtte.

Personmobilitet er finansiell støtte for studenter, bedriftsrepresentanter eller forskere som ønsker å utveksle erfaringer og å bidra inn i nye miljøer.

Bedrifter kan søke om fullfinansiering av forskeropphold med opp til 300.000 kroner.

Ta kontakt med en av kompetansemeglerne for å få tilsendt mal for søknad og prosjektbeskrivelse.

Siste nytt på KPH.no

Siste nytt på KPH.no

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net