Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet. MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

  • Kompetansemegling – en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller relevant virkemiddel for spesifikke prosjekter.

  • Forprosjektmidler til bedrift – finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av FoU. Maksimalt støttebeløp er 200.000 kroner.
    Mer informasjon om forprosjekter finner du her.

  • Nettverksmøter for bedrifter – samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing.

  • Personmobilitet – gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra – og selv bidra i – nye miljøer.

Hva kan vi bistå din bedrift med?

Veiledning, informasjon og rådgivning til bedrifter om:

  • Muligheter for utvikling av nye/forbedrede produkter, prosesser og tjenester

  • Aktuelle virkemidler/støtteordninger

  • Kobling med relevant FoU-miljø

  • Søknadersskriving og oppfølging

 

Vi tilrettelegger møteplasser og workshops, og hjelper deg med å etablere relasjoner til forskningsmiljø.

Ønsker du å vite mer?

– Ta kontakt med prosjektleder Krister eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

KONTAKTPERSONER

Ta kontakt med Krister eller en av de andre kompetansemeglerne for å høre mer om hvordan vi kan bistå.

Krister Salamonsen

Prosjektleder

Monica Paulsen

Thomas Borgen

Connie Sperstad

Audhild Bang Rande

Kompetansemegler offentlig sektor

PROSJEKTLEDELSE

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Krister Salamonsen som prosjektleder. I tillegg involveres de andre kompetansemeglerne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

FINANSIERT AV OG GJENNOMFØRT I SAMARBEID MED: