OM KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med Helgeland som geografisk kjerneområde og med ansatte i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Vi har som mål at vi skal være en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland ved å jobbe i tett dialog med næringslivet i regionen.  Vi er en del av SIVAs landsdekkende nettverk av innovasjonsselskap, og en del av Nordland fylkeskommunes innovasjonssystem og regionale verktøy for innovasjon og utvikling. Med forankring i bredt industrielt eierskap har vi en ambisjon om å være et nasjonalt ledende innovasjonsselskap med industrielt fokus.

Kunnskapsparken Helgeland ble etablert i 2004 og fusjonerte i 2016 med Inkubator Helgeland for å oppnå en forsterket og helhetlig satsing for å utvikle fremtidens Helgeland. Med et sterkt industrielt eierskap og god forankring i næringslivet er vi posisjonert for å kunne bidra til å gjøre en forskjell.

Våre satsingsområder
Kompetanse, nettverk, innovasjon og Inkubator

Hovedmål
KPH skal være en pådriver for innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland

Visjon
Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland

Verdier
Solid, Synlig, Samlende og Skapende

Eiere

 • Siva, Selskapet for Industrivekst – 28.69%

 • Nordland Fylkeskommune – 19.39%

 • Mo Industripark AS – 11.77%

 • Helgeland Invest AS – 10.08%

 • Rana Utviklingsselskap AS – 5.93%

 • Rana Kommune – 4.81%

 • Helgeland Sparebank – 3.11%

 • Øijord & Aanes AS – 1.99%

 • Momek Group AS – 1.99%

 • Miras Industries AS – 1.98%

 • Rana Gruber AS – 1.98%

 • Aker Egersund AS – 0.99%

 • Helgeland V&M AS – 0.99%

 • Alcoa Norway AS – 0.99%

 • Evry Økonomitjenester AS – 0.84%

 • Nord Universitet – 0.72%

 • Helse & Sikkerhet SA – 0.67%

 • Celsa Armeringsstål AS – 0.60%

 • Helgeland Kraft AS – 0.60%

 • Glencore Manganese Norway AS – 0.60%

 • Elkem Rana AS – 0.44%

 • Helgeland Plast AS – 0.44%