PERSONVERNERKLÆRING FOR
KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS

Kunnskapsparken Helgeland AS (KPH) er et regionalt innovasjonsselskap. Gjennom målrettet arbeid med kompetanse, nettverk, innovasjon og inkubasjon bidrar vi til å utvikle nærings- og samfunnsliv på Helgeland. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å bruke flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker bestemte personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation (“GDPR”) artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

 

Behandlingsansvarlig

KPH ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger for ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, brukere av våre nettsider og brukere av våre digitale spørreundersøkelser og testverktøy.

Daglig leder KPH: Bjørn Audun Risøy – bar@kph.no – 977 13 231

 

Personopplysninger som innhentes/behandles

KPH innhenter primært informasjon direkte fra kunder og samarbeidspartnere. Ved aktivt å vise interesse for, ved påmelding til et av våre arrangementer, eller inngåelse av et kunde- eller samarbeidsforhold, innhentes personopplysninger. Eksempelvis lagres navn, telefonnummer, epost og fakturainformasjon til deltakere på kurs, konferanser og arrangementer. I noen tilfeller innhentes også personopplysninger om fysiske personer som ikke er kunder eller samarbeidspartnere, til anvendelse i markedsføring og informasjon om selskapets tjenester og arrangementer. Når du besøker nettsidene våre vil ip-adressen du kontakter oss fra, hvilke sider og hvor lenge du ser på dem bli registrert. Vi benytter også statistikkverktøy for å spore hvem som leser hva i nyhetsbrevene våre.

 

Formålet med informasjonen som behandles

All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b. Formålet med informasjonen som behandles ved Kunnskapsparken Helgeland AS er:

  • etablering og oppfølging av kunde/samarbeidsforhold
  • fakturering
  • kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)
  • markedsføring
  • administrasjon av ansatte
  • forbedre brukeropplevelsen på våre nettside

 

Dokumenthåndtering og lagring  

Vi bruker et digitalt dokumenthåndterings- og lagringssystem for oppbevaring av dokumenter og personopplysninger om kunder og samarbeidspartnere. Våre databehandlere oppbevarer KPH sitt arkiv over dokumenter. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke opplysninger til tredjeparter uten lovhjemmel. Opplysningene overføres ikke til tredjestater.

 

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundenes og samarbeidspartnernes interesser. Relevante opplysninger som fremkommer i telefonsamtaler og e-postutveksling registreres. Den enkelte prosjektleder er ansvarlig for å arkivere relevant e-post i dokumenthåndteringssystemet tilhørende det enkelte prosjekt, og ellers slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

Utlevering av personopplysninger

Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter, bortsett fra med underleverandører som bidrar med å levere tjenester til deg. Et eksempel på dette er når deltakerliste oversendes til kursholdere. Dette er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene. Et annet eksempel er at jobbsøknader til Traineeordningen Kandidat Helgeland videresendes til traineebedriftene.

 

Hvor lenge personopplysningene lagres

Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om.

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. De som er registrert i et våre systemer har rett:

  • på innsyn i egne opplysninger
  • til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir korrigert jf. GDPR artikkel 16.
  • til å be om å bli slettet jf. personopplysningsloven § 17. Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for.

Du kan kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Klagerett

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@kph.no. Dersom du fortsatt mener at Kunnskapsparken Helgeland AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon

E-post: post@kph.no

Telefon: +47 75 13 77 10

Postadresse: Postboks 1364, 8602 Mo i Rana

 

Kunnskapsparken Helgeland AS sin personvernerklæring ble sist endret den 25.05.2018.