fbpx

Advokathuset Helgeland

Styrearbeid

2020-01-02T09:35:57+02:00

Et godt fungerende styre er viktig for alle bedrifter. Styret skal sette krav, se muligheter og tilføre selskapet kompetanse. Kurset gir faglig påfyll, kunnskap om lovens krav og praktiske tips for styrearbeidet.

Styrearbeid2020-01-02T09:35:57+02:00

Kurs i TEK17 – Byggteknisk forskrift

2018-09-28T10:23:39+02:00

TEK17— den nye byggtekniske forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. I samarbeid med Advokathuset Helgeland DA arrangerer vi et halvdagskurs som gir en overordnet og praktisk gjennomgang av de viktigste endringene i den nye forskriften. Kurset passer for aktører i offentlig og privat sektor som må forholde seg til kravene i plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene.

Kurs i TEK17 – Byggteknisk forskrift2018-09-28T10:23:39+02:00