BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211029T075139Z DESCRIPTION:Det grønne skiftet skjer på Helgeland - og fremtidsrettet ind ustri i verdensklasse må ha leverandører i verdensklasse! Hvilken posisj on kan din bedrift ta i det nye industrieventyret i regionen? Kunnskapspar ken Helgeland og ACT Cluster inviterer til konferanse for industriaktører og leverandører\, i Mosjøen den 1.desember. Dagen starter med innlegg fra spennende aktører\, og fortsetter etter lunsj med speed-dates hvor du kan møte Freyr\, Gen2 Energy og Bergen Carbon Solutions. Arrangementet e r gratis.\n \nDersom du ikke er påmeldt speed-dates avsluttes dagen med l unsj.\n \nAktører du får møte er blant annet\n \n* Freyr\n* Gen2 Energy \n* Bergen Carbon Solutions\n* Energi Norge | Helgeland Kraft Vannkraft | SKS\n* Nord Universitet | SIF | Vitensenter Nordland\n* Innovasjon Norge\n * Kunnskapsparken Helgeland | ACT | MON\n \n \nKontaktpersoner \n \nLillia nn Sørensen\, tlf 979 61 728\, ls@kph.no \nThomas Bor gen\, tlf 951 44 172\, tb@kph.no \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211201T143000 DTSTAMP:20211029T075139Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211201T084500 LAST-MODIFIED:20211029T075139Z LOCATION:Fru Haugans Hotel (Strandgata 39\, Mosjøen Nordland) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Industrikonferanse i Mosjøen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002071347BAACCD701000000000000000 01000000072268BC474E46E48B1BBE1451B95CB22 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det grønne skiftet skjer på Helgeland - og fremtidsre ttet industri i verdensklasse må ha leverandører i verdensklasse! Hvilke n posisjon kan din bedrift ta i det nye industrieventyret i regionen? Kunn skapsparken Helgeland og ACT Cluster inviterer til konferanse for industri aktører og  \;leverandører\, i Mosjøen den 1.desember. Dagen starte r med innlegg fra spennende aktører\, og fortsetter etter lunsj med speed -dates hvor du kan møte Frey r\, Gen2 Energy og Bergen Carbon Solution s. Arrangementet er gratis.

 \;

Dersom du ikke er påmeldt speed-dates avsluttes dagen med lunsj.

 \;

Aktører du får møte er blant annet

 \;

  • Freyr
  • Gen2 Energy
  • Bergen Carbon Solutions
  • Energi Norge | Helgeland Kraft Vannkraft | SKS
  • Nord Universitet | SIF | Vitensenter Nordland
  • Innovasjon Norge
  • Kunnskapsparken Helgeland | ACT | MON

 \;

 \;

Kontaktpers oner

 \;

Lilliann S ørensen\, tlf 979 61 \;728\, ls@kph.no

Thomas Borgen\, tlf 951 44 \;17 2\, tb@kph.no

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR