BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220419T125912Z DESCRIPTION:Velkommen til lunsj med Heile Helgeland!\n \nDu er herved invit ert til lunsj på Kred i Brønnøysund\, fredag 06.05.2022 klokken 12:00!\ n \nHeile Helgeland fyller snart 3 år\, og behovet for å synliggjøre mulighetene og sikre rekruttering til Helgelan d vil fortsette å vokse i tiden fremover. I prosjektet jobber vi med å s ynliggjøre mulighetene for å jobbe og leve på Helgeland\, for tilflytte re\, tilbakeflyttere og innbyggerne i regionen. Vi skal med andre ord pirk e i nysgjerrigheten til de som ikke vet så mye om regionen fra før av\, skape stolthet for oss som bor her og skape hjemlengsel for de som har fly ttet ut!\n \nVi inviterer derfor din bedrift til en lunsj\, slik at dere k an bli bedre kjent med aktivitetene i prosjektet. Vi ønsker å gi flere v irksomheter muligheten til å bli partnere i prosjektet. På lunsjen vil v i presentere prosjektet\, og hva man får ut av et partnerskap med Heile H elgeland. Med enda flere partnere på laget er vi rustet til å gjøre en enda bedre jobb med å synliggjøre mulighetene og alt det spennende som s kjer i regionen.\n \nPåmeldingsskjema finner du her \nHusk å melde deg på innen onsdag 04.05.2022 kl. 12:00\, slik at vi vet hvor mange som kom mer. Sett av ca. 1\,5 timer for lunsj og en prat om hvordan vi synliggjør Helgeland!\n \nHåper vi sees på Kred!\n \n \nStian Heggli Kleftås\nPro sjektleder\n979 86 959 \n\nheilehelgeland.no | kph.no | kandidathelgeland \n \n \n \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220506T133000 DTSTAMP:20220408T104853Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220506T120000 LAST-MODIFIED:20220419T125912Z LOCATION:Kred (Storgata 61\, 8900 Brønnøysund Nordland) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Bli kjent med prosjektet Heile Helgeland TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000419DE4444BD801000000000000000 01000000066033E601FF27A43BA173A30F23906A9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Velkommen til lunsj med Heile Helgeland!

 \;

Du er herved invitert til lunsj på Kred i Brønnøysund\, fredag 06.05.2022 klokken 12:00!

 \;

Heile Helgeland fyller snart 3 år\, og behovet for å synliggjøre muligh etene og sikre rekruttering til Helgeland vil fortsette å vokse i tiden f remover. I prosjektet jobber vi med å synliggjøre mulighetene for å job be og leve på Helgeland\, for tilflyttere\, tilbakeflyttere og innbyggern e i regionen. Vi skal med andre ord pirke i nysgjerrigheten til de som ikk e vet så mye om regionen fra før av\, skape stolthet for oss som bor her og skape hjemlengsel for de som har flyttet ut!

 \;

Vi inviterer derfor din bedrift til en lunsj\, slik at dere kan bli bedre kjent med aktivitetene i prosjektet. Vi ønsker å gi flere virksomheter muligheten til å bli partnere i prosjektet. På lunsjen vil vi presentere prosjektet\, og hva man får ut av et partnerskap med Heile Helgeland. Me d enda flere partnere på laget er vi rustet til å gjøre en enda bedre j obb med å synliggjøre mulighetene og alt det spennende som skjer i regio nen.

 \;

Påmeldingsskjema finner du her

Husk å melde deg på innen onsdag 04.05.2022 kl. 12:00\, slik at vi vet hvor mange som kommer. Sett av ca. 1\,5 timer for lunsj og en prat om hvordan vi synliggjør Helgeland!

 \;

Håper vi sees på Kred!

 \;

 \;

Stian Heggli Kleftås

Prosje ktleder

979 86 959

< o:p>

heilehelg eland.no< span style='mso-bookmark:_MailAutoSig'> | kph.no | kandidathelgeland< /span>

 \;

 \;

  \;

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR