Skip to content

Vi utvider vårt kunnskapsteam- bli prosjektleder!

Vi skal utvide teamet. Vil du bidra til mer forskningsdrevet innovasjon? Ta kontakt!

Kunnskapsparken Helgeland er et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft, verdiskaping og vekst. Med bred forankring i næringslivet og offentlig sektor er vi godt posisjonert for å bidra. Nå ønsker vi å forsterke teamet. 

Vi ser i denne utlysningen etter deg som ønsker å bistå med utvikling av store samarbeidsprosjekter i grensesnitt mellom forskningsmiljøer, bedrifter og virkemiddelapparat. Du kjenner deg igjen i våre verdier som er solid, synlig, samlende og skapende, Vi ønsker oss en kollega som er positiv, fremoverlent og strukturert. 

Du må ha ambisjon om å bidra til økt bærekraft i næringslivet gjennom bruk av forskningsdrevet innovasjon. Eksempel på fagområder vi jobber mye med er sirkulær økonomi, digitalisering og samarbeid som bidrar til elektrifisering og reduksjon av CO2-fotavtrykk gjennom verdikjedeutvikling (karbon, batteri, hydrogen, bio og plast).

      • Du har et godt øye for identifisering av prosjektmuligheter, og bidrar til kobling og et godt samspill mellom FoU-aktører og næringsliv. 
      • Du har god oversikt over virkemiddelapparatet og har erfaring med å utvikle søknader til relevante støtteordninger både på norsk og engelsk
      • Du er god på involvering av relevante partnere, og en pådriver i prosjektutviklingen

Episenter for grønn omstilling

Vi er lokalisert på Helgeland, der næringslivet kjennetegnes av folk med god evne til å omstille og realisere spennende satsinger. Viktige og etablerte næringer i regionen er prosessindustri, kraftproduksjon, sjømat, transport og reiseliv. Kunnskapsparken Helgeland spiller på lag med bedriftene og når stadig nye milepæler som bidrar til grønn omstilling. Vår prosjektportefølje omfatter nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

De industrielle satsingene det jobbes med i nord, har stor betydning for Norges muligheter til å nå sine klimaforpliktelser. Klyngen Arctic Cluster Team (ACT) driftes av Kunnskapsparken Helgeland, og partnerskapet samarbeider for å utvikle en mer moderne, attraktiv og bærekraftig industri. For Norge er ACT er et industrielt tyngdepunkt i nord, og klyngen bidrar til å operasjonalisere regjeringens ambisjoner i nordområdemeldingen. For EU representerer ACT et industrielt tyngdepunkt i Arktis. Klyngen gir industrien og Norge en stemme som kan være med å påvirke EUs politikk for nordområdene, og vise hvordan bærekraftige løsninger utviklet i Arktis kan bidra til grønn omstilling globalt. Innenfor dette partnerskapet finnes store og viktige prosjektmuligheter som vi trenger din hjelp til å realisere. 

Hvorfor bør du søke?

Hos oss får du muligheten til å realisere prosjekter som bidrar til bærekraftig omstilling. Du blir en del av et bredt sammensatt og engasjert team. 

Du får selvstendige, spennende og varierte arbeidsoppgaver, og kan trekke veksler på vårt team med komplementær kompetanse. Du får samarbeide tett med ledelse og utviklingsressurser i næringsliv, virkemiddelapparat og forskningsinstitusjoner. Gjennom stillingen vil du delta på og tilrettelegge for regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer. 

Brenner du for samspill som skaper vekst, og vil bidra til bærekraftig utvikling av næringslivet? Da håper vi du vil søke!

Kvalifikasjoner

Du kan ha fagkompetanse innen teknologi, geologi, realfag  eller innen fagområder som innovasjon, ledelse, kommersialisering, bærekraft eller andre områder som er relevante for oss og for næringslivet i nord.

Du er resultatorientert og en pådriver for utvikling. Du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. Du er tillitsvekkende, stødig og ryddig i dialog og gjennomføring.

Siste frist for søknad: 20. august 2023. Søknader vurderes fortløpende.

Alle søknader behandles konfidensielt.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.